Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddeuddeg

ddeuddeg

Pe bai cefnogwyr Manchester United neu Bryncoch United yn gorfod wynebu'r her o wneud pêl ledr debyg i bêl eu harwyr yna byddai'n rhaid iddynt dorri allan ddeuddeg darn siâp pentagon ac ugain darn siâp hecsagon, a'u gwni%o at ei gilydd i wneud y bêl a ddefnyddir bellach yng nghynghreiriau pêl-droed Ewrop.

Gorffennodd Woods ddeuddeg ergyd yn well na'r safon.

Mae arni griw o ddeuddeg yn gweithio bron trwy gydol y flwyddyn.

Pan oedd o ddeg i ddeuddeg ar hugain oed cafodd afiechyd trwm.

Yn ogystal â'r ugain punt, 'roedd ganddo ddeuddeg swllt a dwy geiniog yn ariandy cynilo'r llythyrdy ac ychydig o bapurau punt yn y tŷ - swm bach eitha' taclus ac ystyried ei sefyllfa.

Fe fyddai'r broses yn dechrau am ddeuddeg o'r gloch.

Mae Caerdydd yn siomedig gyda phenderfyniad Undeb Rygbi Cymru i wahardd eu blaen-asgellwr Dan Baugh am ddeuddeg gêm am sathru yn stod y gêm yn erbyn Abertawe y mis dwetha.

Bellach yn ddeuddeg ar hugain oed, fe'i magwyd ym Mhenmachno, ac yno, yn wyth oed,yr aeth ar lwyfan gyntaf, mewn drama bentref.

Pa fodd y rhowch chwi gyfrif am eich tenantiaid truain?" Yn yr un ysbryd, gadawodd Wroth elw tair acer o dir a brynasai ym mhlwyf Magwyr i fod yn rhodd flynyddol i ddeuddeg o dlodion Llanfaches.

Crafu fuodd hi i ennill o ddeuddeg pwynt i naw.

Pan oedd Rhian yn ddeuddeg gadawodd y teulu'r dafarn a phryd hynny y dechreuodd pethau fynd o chwith rhwng Reg a Megan.

Tasg wirioneddol anodd yw crynhoi pymtheg canrif o hanes i ddeuddeg tudalen a thrigain.

Pan yn ddeuddeg oed, aeth y teulu i fyw i Cwm Hyfryd yn yr Andes.

Mae Morgannwg wedi enwi carfan o ddeuddeg ar gyfer eu gêm bencampwriaeth gynta fydd yn dechrau yn Northampton ddydd Gwener.

Cofnodir yno am ddeuddeg buddugoliaeth a enillwyd ganddo, a'r frwydr ym Mynydd Baddon, in monte Badonis, yn olaf.

Cynhyrchwyd y ffilm gan Gareth Rowlands a chafodd ei ffilmio ar leoliad yn Amsterdam dros gyfnod o ddeuddeg diwrnod.

Rwyn cofio hefyd, a minnau'n ddeuddeg oed, fynd yn groes i erfyniad fy nhad, i syrcas a oedd yn cael ei chynnal ar un o gaeau fferm y Neuadd sydd bellach yn fynwent.

yr oedd yr hynaf, joseph, wedi dechrau chwarae'n gyhoeddus ar y delyn yn bedair oed ; pan oedd yn ddeuddeg fe gyhoeddodd gasgliad o alawon cymreig, british melodies ".

Wedi darllen y gyfrol hon o ddeuddeg stori fer gan Marlis Jones, bûm yn ystyried a roddwyd i mi unrhyw brofiadau a adawodd argraff arnaf; a gynhyrfwyd ynof unrhyw deimladau neu emosiynau a fydd yn aros gyda mi.

Wnaeth e ddim llawer o lanast, gan i'r ficer 'i glywed e'n brefu am ddeuddeg o'r gloch y nos a'i ollwng e'n rhydd.

Yn yr Iwtopia Mawr fe gofiwch fod y rhai a weithiodd ddim ond un awr yn y winllan yn cael yr un cyflog yn union â'r rhai a weithiodd drwy wres y dydd am ddeuddeg awr.

Nid oedd f'ymateb y tro hwn lawn mor frwd a phan ddarllenais y llyfr gyntaf dros hanner can mlynedd yn ol, ac eto mae'r stoi'n dal yn un afaelgar, yr hanes am fab i grydd o bentref bach Llangernyw yn gadael ysgol yn ddeuddeg oed ac yn llwyddo i gyrraedd prifysgolion Glasgow a Rhydychen: Ar ol peth trafferth medrodd fy mrawd John a minnau berswadio Mam i adael inni gysgu yn y gwely ym mhen tywyll y gweithdy.

Tuag un ar ddeg, efallai, neu ddeuddeg.

Ar ôl denu sylw fel cantores addawol, fe ddechreuodd ei band cynt' pan oedd hi'n ddeuddeg oed.

Mae Nedw yn cael gwneud cymaint o bethau y carai pob llefnyn o hogyn deg neu ddeuddeg oed eu gwneud, o chwarae triwant yn y tyno ar bnawn o haf hyd at golli ei ben a'i galon i Jinny Williams am ddau o'r gloch y bore wrth yr Hen Ffynnon.

Yr oedd nifer yr aelodau ar y dechrau yn ddeuddeg a thrigain, ac wedi sefydlu yr Ysgol yno yr oedd cymaint â chant a naw o aelodau yn Ysgol Sul Cefn Brith.

Wrth neilltuo deuddeg o'i ddilynwyr i fod yn ddisgyblion iddo mewn ystyr arbennig yr oedd yn ymwybodol o addaster y rhif i roi arweiniad i ddeuddeg llwyth Israel.

Homer er yn naw mis pan oedd Rosa yn ddeuddeg a Rita er yn bedair pan oedd Homer yn ddeuddeg.

cyrsiau dwys: dosbarthiadau sy'n cyfarfod o leiaf dair gwaith yr wythnos ac am hyd at ddeuddeg awr yr wythnos mewn rhai achosion.