Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddeuddeng

ddeuddeng

Yn hytrach, y nod oedd paratoi un eitem ddeuddeng munud o hyd a fyddai'n dweud fy stori i ymhleth â stori'r newyn.

Am ddeuddeng mlynedd.

Gwelodd hi'n cludo plentyn bach Margaret Miles yn ei chôl o rew yr afon dros ddeuddeng mlynedd yn ôl.

Cofiai fel ddoe y diwrnod y daeth yntau i'r eil o'r buarth y bore gwlyb hwnnw dros ddeuddeng mlynedd yn ol - y diferynion glaw yn treiglo'n bistyll tros gantel ei gap a'r sach ar ei war yn sopa diferu.

Serch hynny, nid hynny oedd ei hymffrost yn ei hen ddyddiau ond ei bod wedi adrodd pennod o'r Beibl i Mr Charles o'r Bala, pan oedd hi'n ddeuddeng mlwydd oed, a thrachefn pan oedd yn bedair ar ddeg.

am ddeuddeng mlynedd ar hugain o wasanaeth i'r mudiad.

Wedi cyrraedd Galway anelwyd am yr American Hotel, gwesty bach lle treuliwyd eu mis mêl ddeuddeng mlynedd cyn hynny.

Dyma, er enghraifft, benillion a gyfansoddwyd gan lanc cyn iddo gyrraedd ei ddeuddeng mlwydd oed, bachgen o'r enw T. G. Jones o Bontypridd,

'Byddet ti ddim wedi dweud hynna ddeuddeng mis yn ôl, rhag ofn iddi roi clowten i ti am ddweud y fath beth am ei hannwyl gariad.' 'Dw i ddim yn deall beth welodd hi ynot ti erioed.'

Yn y diwedd, fe gafodd dau - Dewi Prysor Williams a Gareth Davies - eu cael yn ddieuog ond fe gafodd Sion Aubrey, yr ieuenga' o'r tri, ddeuddeng mlynedd o garchar am gynllwynio i anfon bomiau tân trwy'r post.

Rhyw ddeuddeng milltir sydd yna o un pen i Ynys Santorini i'r llall a rhyw bedair milltir ar ei thraws.

Priodi wnaethon nhw ac mi fuon nhw'n briod am ddeuddeng mlynedd.