Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddeunaw

ddeunaw

Roedd hi'n ymddangos yn hawdd i Gymru a hwythau ddeunaw pwynt ar y blaen wedi hanner awr.

Mae e'n gwlffyn o fachan, chwe troedfedd a chwe modfedd a thros ddeunaw stôn.

Bryd hynny, yn chwarae i glwb Caer ac ond yn ddeunaw oed, fe

"Y mae'n hen bryd i ti feddwl am dy wersi," ebe'i rieni wrtho un diwrnod pan oedd yn ddeunaw oed.

Yn ystod ei ddeunaw mlynedd yn Athro ym Mangor yr oedd yn un o bileri'r lle.

Yn ddeunaw oed aeth i'r America.

Ar drothwy ei ben-blwydd yn ddeunaw oed ddydd Sul cawsom flas o'r hyn sydd i ddod iddo ef - ac i ninnau.

Pan ddaethon nhw a Dalier Sylw a Made In Wales i ben dywedodd Cyngor y Celfyddydau y byddai yna o leia ddeunaw o ddramau newydd yn cael eu llwyfannu.

Bu Bro Gyr yn gartref i ddynion ers cyn hanes ac mae'r sgerbwd a ddarganfuwyd yn Ogof Pafiland yn profi fod dyn wedi trigo yma am o leiaf ddeunaw mil o flynyddoedd, sef ers Oes yr Ia!

Yn ystod y misoedd diwethaf peintiodd y Gymdeithas nifer o sloganau ar eiddo'r Coleg - maent wedi bod yn pwyso ar y Coleg i gyhoeddi ei Gynllun Iaith sydd ddeunaw mis yn hwyr.

Pan oeddwn i'n ddeunaw oed, a chyn i'r rhyfel dorri, fe es i Goleg Dewis Sant, Llanbedr Pont Sterffan ac ar ôl graddio, mynd ymlaen wedyn i ddarllen diwinyddiaeth a dysgu'r grefft o fod yn berson plwy yng Ngholeg San Mihangel, Caerdydd.

Daethai i Sylhet yn ugain oed bedair blynedd ar ddeg ynghynt ac 'roedd wedi bod yn y gwaith yno yr holl amser ac eithrio cyfnod byr o ddeunaw mis, pan ddychwelodd i'w gartref yn Nadia.

Gwnaed hynny'n eglur mewn cyfweliad teledu â newyddiadurwr o'r Eidal, a barodd am ddeunaw awr!

Yn ddeunaw oed, mae'n byw yng Nghaerdydd ac yn fyfyrwraig blwyddyn gyntaf yng Ngholeg y Brifysgol yn y Brifddinas.