Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddewisodd

ddewisodd

Ni ddewisodd Kitchener drafod ei ddeunydd yn y dull naturiolaidd oherwydd ewyllysiodd afael yng nghymlethdod llawn y realiti sydd y tu hwnt i'r math o resymegu y mae'r dull naturiolaidd wedi'i seilio arno.

Ni ddewisodd neilltuo'r naill iaith na'r llall i feysydd arbennig yn unig.

O safbwynt personol ei ddewis fyddai bod gartref ymysg yr anifeiliaid a chael llonydd i fyw y math o fywyd a ddewisodd.

yna fe ddewisodd betty ei ffrind susan i'w helpu hi, ond doedd susan ddim yn gwybod llawer am waith y grŵp.

Peth hawdd yw doethinebu wrth edrych yn ôl ond anffodus, hwyrach, oedd y pennawd a ddewisodd Y Cymro roi ar ei adroddiad fod y Pwyllgor Gwaith am gyfarfod i 'rannu'r ysbail'.

Ymysg y gerddoriaeth â ddewisodd ar gyfer ei gyfweliad gyda Michael Berkeley dewisodd "glywed" darn enwog John Cage, 4' 33".

Dyma'r noson a ddewisodd i grynhoi'r trigolion at ei gilydd i drafod y trefniadau.

Cwympodd Darren mewn cariad gydag Emma a chafodd ei siomi'n ddirfawr pan ddewisodd hi Madog yn hytrach nag ef.

"Canys pobl sanctaidd ydwyt ti i'r Arglwydd dy Dduw; yr Arglwydd dy Dduw a'th ddewisodd di i fod yn bobl unig iddo'i hun o'r holl bobloedd sydd ar wyneb y ddaear" (Deut.

Chi ddewisodd e.

Yn wahanol i'w frawd, Trefor a ddewisodd fynd i Ysgol Sir Aberaeron, penderfynodd Euros yn y diwedd fynychu'r 'New Quay College School', neu 'Ysgol Tiwtorial D.

Mae hi'n gwyn od, honno na ddewisodd Rhodri Morgan ACau o'r gogledd yn aelodau o'i gabinet.