Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddidrafferth

ddidrafferth

Y rhai mwyaf effeithiol yw'r gasgen rowlio lle gall y plant lleiaf ei symud yn ddidrafferth.

Yn sicr, mae'r math hwn o siopio yn rhywbeth y mae pobl wedi bod yn ei frolion fawr wrthyf i - yn bennaf oherwydd ei bod yn broses mor ddidrafferth.

Mae Morgan Pelagiws, y mynach o'r bumed ganrif, wedi'n perswadio'n ddidrafferth y gallwn fyw heb addoli a heb ofidio am bechod na cheisio gras a maddeuant.

Cyrhaeddais Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC) yn ddidrafferth ond ble roedd y Ganolfan Athletau Dan-do Genedlaethol?

Aeth neb ati i holi dim ac fe gerddodd allan hefyd yn gwbl ddidrafferth.

O fewn ffiniau rhesymol gall y rhain fod yn unrhyw rif ond mae'n bosib eu mesur yn ddidrafferth gydag offer gweddol syml.

Roedd ein hymadawiad, o'i gymharu â gweddill yr wythnos, yn rhy ddidrafferth o lawer.

Gymanwlad yn Kuala Lumpur ymgymerodd y darlledwr chwaraeon Iolo ap Dafydd â swyddogaeth darlledwr newyddion yn gwbl ddidrafferth, gan aros ymlaen wedi'r Gêmau i adrodd yn ôl ar y sefyllfa wleidyddol a'r terfysgoedd ym Malaysia.

Fodd bynnag, mae unrhyw rai sy'n cyrraedd o Ddwyrain Ewrop ac sy'n gallu profi eu bod o dras Almaenig - ni waeth pa mor bell yn ôl - yn cael eu derbyn yn ddinasyddion llawn yn gwbl ddidrafferth.

Felly, yn ddidrafferth ac yn ddistaw rydych yn gadael y gell gydag arfau'r milwyr yn eich dwylo, yn barod i wynebu'r gelyn.

Llew Jones oresgyn y broblem honedig hon yn ddidrafferth trwy lunio stori ddigon gafaelgar i bontio unrhyw agendor.

Yn sydyn, llithrodd y bollt yn ddidrafferth i'w le, ac agorodd drws y bwthyn led y pen, gan daflu'r hen wraig fel crempog yn erbyn y wal a rhoi clec iddi ar ei thrwyn.

Cwmni dynion fel Cela Trams a Dik Siw, a'u bryd ar wneud arian mor ddidrafferth ac mor gyflym ag y gallent; dynion na allent ddioddef wnionyn o fewn milltir iddynt.