Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddifetha

ddifetha

Rywsut, mae Michael Bay a Jerry Bruckheimer wrth greu Americaniaid eofn a Siapaneaid anrhydeddus yn llwyddo i gadw'r ddesgil honno yn wastad ond, gwaetha'r modd, yn cyfrannu trwy wneud hynny at ddifetha ffilm a oedd eisoes yn gwegian.

Y mae perygl o hyd y gall ffactorau allanol, na all y tîm cynhyrchu eu rheoli, ddifetha'r ffilm.

I'r plant, yr oedd hyd yn oed meddwl am wyliau yn y bwthyn wedi ei ddifetha wrth sôn am Iona.

Siwrnai fythgofiadwy, ond fe fynnodd Vesuvius ddial arnaf i fesur, nid yn unig drwy ddifetha f'esgidiau'n llwyr, ond hefyd drwy achosi cur yn y pen arteithiol i mi~

Ac mae'r ddadl ynghylch dyfodol y baedd gwyllt yn Sweden yn dal i fod yn un ffyrnig hyd heddiw - y ffermwyr yn sicr o ddifetha'r anifail yn llwyr o'r wlad, ond y naturiaethwyr yn ymfalchio yn y ffaith bod anifail newydd wedi dod i fyw i'r wlad a hyn oll yn rhoi cyfle bendigedig iddyn nhw astudio anifail a oedd ychydig yn ol yn ddim ond ffaith diddorol mewn llyfr hanes.

Mae hyn a hefyd ol eu traed nhw wedi bod o gryn help i ffermwyr Sweden i ddifetha nifer da ohonyn nhw.

Gallai ddifetha llafur blynyddoedd o weithwyr mewn un prynhawn.

Gwyddai'r sefydliad sut i frathu trwy fygwth diarddel o swyddi am ddifetha delwedd cwmni neu sefydliad addysgol.

ymchwil digonol i anghenion tai a gwasanaethau ein cymunedau yn hytrach na pharhau sefyllfa lle y codir tai di-angen gan ddifetha patrwm byw cynhenid ein cymunedau.

Gwrandawodd ar ei daid yn sôn am fyd wedi'i ddifetha ...

Felly, pan deimla fod Brên a'r uchelwyr wedi'i sarhau, ymetyb Efnysien ê chreulondeb erchyll yn erbyn meirch Matholwch, lladd y Gwyddyl sy'n ymguddio yn y sachau croen, llosga ei nai yn fyw, a phair ryfel a ddaw'n agos at ddifetha dwy genedl ac a gymer fywyd ei lysfrawd a'i lyschwaer.

Yn ardaloedd de Ethiopia, mae'r Cenhedloedd Unedig yn ceisio adfer y tir a gafodd ei esgeuluso a'i ddifetha.

A chrwt bach du da f_m i wedyn am hir, diolch i ymddiriedaeth Mr Bevan yno' i - nes i'r coleg ddiawl 'na ddifetha popeth...

Aiff pethau o chwith: dyma ddifetha'r holl gnwd am ei bod yn rhy boeth iddynt dan ddaear.

Yn ein barn ni mae gan y prif leisydd lais rhy dda i'w ddifetha.

Edrychodd Gethin yn ôl ar balas y chwilod, ac eisoes roedd cynllun yn cyniwair yn ei feddwl am ffordd i ddifetha'i berchenogion.

daw llais cras: 'Love ...' Sut i ddifetha ffilm dda.

I Merêd roedd holl awyrgylch y lle'n amheuthun - y symlrwydd cyntefig ac yn arbennig yr heddwch perffaith heb na cherbydau swnllyd na phobl drystfawr i'w ddifetha.