Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddifyrrwch

ddifyrrwch

Ond bu cofio amdano'n busnesu darllen ei llythyr personol hi yn ddifyrrwch iddi am weddill ei hoes.

Er mai edrych ymlaen at arddangos trin gwallt yr oedd yr aelodau, cawsom gystal gwledd a llond gwlad o ddifyrrwch.

Mi gymera fy llw na chawsoch chi erioed y fath ddifyrrwch yn eich bywyd,' ebe Harri.

Cyfeiriais eisoes at drefniant yr Awdurdodau Siapaneaidd fod nifer o ferched o blith y Koreaid yng nghyrraedd y gwersylloedd yn hwylus at ddifyrrwch rhywiol milwyr y Fyddin Imperialaidd.

Rhaid inni egluro'n hunain yn well, meddan nhw er mawr ddifyrrwch i wrthblaid Lafur yr adeg honno.

Roedd gwylio awyrennau'n ddifyrrwch beunyddiol gartref yn Surrey a theimlodd Carol ronyn o euogrwydd wrth eu twyllo.

Yna piffiodd chwerthin gyda rhyw ddifyrrwch dirgel.

Siaradai Ernest yn ddi-baid am ddifyrrwch y diwrnod, a disgrifiai yr hynt gyda blas.

Mae troi pethau o'r fath yn adloniant ac yn ddifyrrwch yn anfoesol.

Ers rhai blynyddoedd sylwais ar fy nghyfeillion, o basio'r deugain, yn rhuthro allan i loncian neu farchogaeth beic, a chael cryn ddifyrrwch o'u gweld yn eu trowsusau bach yn ceisio rhoi taw ar lais amser.

Er mawr ddifyrrwch i bawb arall.

Ond er mor syml y rhediad mae'r manylion a gynhwysir a'r awyrgylch a gre%ir yn cyfrannu at ddatblygiad y stori oherwydd trwyddo rhed llinyn beirniadaeth o gymeriad Geraint yn ei ymagwedd a'r math o ddifyrrwch sy'n mynd â'i fryd.