Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddigri

ddigri

Un peth ydi bod yn fwriadol ddigri a pheri i eraill chwerthin mae yna orchest a boddhad yn hynny.

ac mae hwnnw'n ddigri ...

achos 'i fod e'n ddigri ...

Be fyddwch chi'n ei weld yn ddigri, tybed?

Y mae Ellis Wynne yn feistr ar holl ystrywiau dychan, ond tra mae Dante yn hamddenol ddwys yn tynnu llun pob amgylchiad yn drwyadl a manwl, a'i drwytho â chydymdeimlad sy'n arswydo dyn gan ei ddifrifoldeb, sboncio'n heini o lun i lun cartwnaidd y mae Ellis Wynne a hynny mor ddisglair ddigri ei fynegiant nes lladd pob ofnadwyaeth gan y pleser o ddarllen; ac yn y proses, lladd ei amcan hefyd, petai waeth am hynny.

'Alla i ddim gweld dim byd yn ddigri yn yr enw,' maentumiodd Jini.

I un Dirprwywr a ddaeth ar draws Sais uniaith yn dysgu Cymry bach uniaith, roedd y peth yn ddigri.

Os nad ydach chi'n fy nghredu i, ewch ati i wylio'r gynuleidfa mewn rhaglen deledu a fwriadwyd i fod yn ddigri.

Eglurodd mewn stori ddigri sut y mae rhai pobl yn gorfod ymateb i ryw ysfa sydd ynddyn nhw.

Roedd dod ar draws chwilen a fedrai siarad iaith wahanol i iaith gliclyd y chwilod, er mor ddigri ei fersiwn ohoni, yn achosi i'r gelen deimlo rywfaint yn nes ati.

Y gwir ydi mai ychydig iawn o jôcs fydda i'n eu gweld yn ddigri.

Bellach i'r naill awdur fel y llall, os mewn dulliau gwahanol i'w gilydd, y mae seiliau'r gymdeithas yn gwegian, ac mae'r pwyslais wedi symud oddi wrth natur yr hen gymdeithas at broblemau'r unigolyn o fewn y gymdeithas mewydd symudol ac ansicr, ac oddi wrth ddigwyddiadau allanol dwys neu ddigri at gymhellion mewnol unigolion yn ceisio ymdopi â bywyd.