Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddinistrio

ddinistrio

Fe aethon nhw ati i ddinistrio pob agwedd o'r ugeinfed ganrif yn enw'r chwyldro, gan gynnwys cael gwared ar grefydd, arian a chysylltiadau teuluol.

Fe wnaeth e ddinistrio'r gêm - dim gadael iddi lifo o gwbwl.

Mae hydrocsid sodiwm, neu soda costig i roi ei enw arall iddo, yn alcali cyfarwydd ond peryglus iawn.Gall ddinistrio croen dynol a dillad yn gyflym iawn.

A dyna'r tro cyntaf i gymysgedd o deimladau fynd ar draws ei gilydd siom a hiraeth, ac yn fwy na'r cwbwl tosturi am fod breuddwyd rhywun arall wedi'i ddinistrio er mai dim ond berfa oedd o.

Gwnaeth yr obsesiwn gyda chreu cystadleuaeth ddinistrio llawer o'r adrannau o'r gwasanaeth addysg Gymraeg.

Mae'r Cwrdiaid yn gweld y cynllun hwn i godi argae Ilusu a boddi eu terfi a'u pentrefi fel rhan o strategaeth fwriadol Twrci i ddinistrio eu diwylliant a'u ffordd o fyw unwaith ac am byth.

Er i Ieuan Griffiths weithio'n galed iawn i ddinistrio gyrfa Stan, llwyddodd Stan i adfer ei hunan barch.

Yn y gerdd mae Justine Merritt yn gweddi%o dros bopeth a gâi ei ddinistrio, gan gynnwys ei ffrindiau a'i gelynion, y rhosyn, y gragen ar lan y môr, a'i hwyres fach newydd.

Os nad oes gwybodaeth am safle'r llongddrylliad fel system ar gael, gall cloddio ddinistrio mwy o dystiolaeth nag y gall ei ddatgelu.

Fe orlifodd y boilyr yn storfa'r ysgol ddydd Iau diwethaf gan ddinistrio tipyn o'n hadnoddau.

O fewn ugain mlynedd roedd Sycharth wedi'i ddinistrio yn llwyr.

Y math o dwrw gafodd ei alw'n ganu pop fu'n bennaf gyfrifol am ddinistrio'r distawrwydd.

Wrth gwrs, y mae ystyriaeth arall, sef caniata/ u i'r labordy lleol brosesu a gwneud hynny'n anghywir yn peri i'r criw ffilmio gywiro bai nad yw'n a thrwy hynny, ddinistrio'r cwbl ar ôl y dilyniant cyntaf.

ydych chi'n fwriadol yn mynd ati i ddinistrio'r stori fer a\ la kate roberts?

Dyma ddelfrydiaeth 'y farchnad' fydd yn siŵr o ddinistrio ein cymdeithas wâr ynm y pen draw.

Mae asid sylffwrig, asid hydroclorig ac asid nitrig oll yn niweidiol iawn, a phetaent yn cyffwrdd a'r croen, byddent yn ei ddinistrio.