Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddiniwed

ddiniwed

"Oedd e'n ddiniwed bost!''

Roedd o o gwmpas Cri'r Wylan yma mor aml, ac yn gwibio yn ol ac ymlaen yn ei fen ar negeseuau hollol ddiniwed.

Dydi ras i ffilmio'r lluniau mwya' trawiadol o ysglyfaeth ddiniwed newyn ddim yn ras braf i'w gwylio.

Tystiolaeth rhai merched a'i cofiai yn eu plentyndod oedd ei fod yn '...' ac ychwanegodd un a oedd yn hyn na'r lleill: '....' Fe ddichon nad oedd Daniel Owen y nofelydd mor ddiniwed ag yr ydym wedi arfer meddwl.

Mae'r rhan fwyaf o asidau'n ddiniwed, ond mae rhai mae rhai yn beryglus iawn.

Fe roddai darlun fel hwn flewyn o chwaeth i gegin lom Nefoedd y Niwl a thestun siarad am fisoedd i werin ddiniwed Bol y Mynydd.

Daeth adref ar ddiwedd y prynhawn a darganfod ei wraig yn ei dagrau - "Be sydd cariad?" meddai yn ddiniwed.

Mae'r cerddi'n ddoniol, yn ddiniwed ac yn annwyl.

Yna'r darlun cymysg a gawsai o Janet Hannah yn yr ardd ac wyneb Robin yn syllu'n ddiniwed ac yn ymbil am ei sylw.

Un o driciau Ieuan, wrth edrych ar rywbeth syn amlwg yn mynd i gostio rhyw drigain punt, yw dweud yn ddiniwed.

Hanfod dirgelwch yw fod rhywbeth sy'n ymddangos yn syml neu'n ddiniwed ar yr olwg gyntaf yn profi i fod yn rhywbeth fwy cymhleth neu wahanol o dan yr wyneb.

"Mae'n well i mi nofio oddi wrtho." Ond dilynodd y crwban anferth ef yn dawel gan edrych yn ddiniwed arno â'i ddau lygad enfawr.

Rhyw fân straeon cymharol ddiniwed a gafodd eu cyhoeddi gyntaf.

Wrth i Steffan aros yn y pentre daeth yn amlwg nad oedd mor ddiniwed ag yr hoffai i bawb feddwl.

Dyma hi y stori fach ddiniwed honno: "Aeth hen wraig fechan i ben y mynydd, ac os nad ydyw wedi dod i lawr mae hi yno o hyd"!

Cododd ei ysgwyddau'n ddi-ffrwt, cerdded ychydig gamau allan i'r glaw yn ddiniwed fel plentyn, heb na chap nag ambare/ l.

Hen stori drist o gyfarwydd sydd yma am ferch ifanc, ddiniwed braidd yn ‘gwirioni' ar y cariad cyntaf.

'Oes dwch?' holodd Nel yn ddiniwed.

Meddwl y buasech chi'n dangos y lle i mi.' Tewch â sôn, Mr Price,' meddai â'i llygaid yn ddiniwed i gyd.' Ydach chi'n mynd i'n llyncu ni i de-ddeg?'

Fedra i moi ddioddef e." Roedd hi'n gwybod yn iawn ar beth y cyfeiriai ond dewisodd ymddangos yn ddiniwed, "Balchder?" meddai.

Mae gwyddonwyr modern wedi datrys dirgelwch y dynion a droes yn fleiddiaid - caed yr ateb mewn rhywbeth mor ddiniwed â gwenith, haidd a barlys.

Yr hyn sy'n dda am y straeon hyn yw pa mor ddiniwed o ddifyr ydynt.

Ac am beth mor ddiniwed â cherdded 'o fewn hyd chwibaniad i safle adeiladu yn ei sgert mini' yr enillodd Miss S. Pollak, hithau, o Eton Villas, London NWS ei CDM neu, Cadbury Dairy Milk.

"Mae arnaf i eisiau'r camp bed 'na sy gyda chi, yr un gawsoch chi gan y Cyrnol." "Reit, syr," meddwn innau, yn hollol ddiniwed.

'Wel, edrychwch, dyma fe fan hyn,' meddai Idris, gan ddangos yr afal yn ddiniwed.

Un o warchodwyr sefydlog y gwersyll oedd, ac fe'i bedyddiwyd yn 'Gwep Babi', am ei fod yn llywaeth, a rhyw olwg ddiniwed arno.

Er ei fod yn ddiniwed, fe geisia ef amddiffyn Gwennan, ond yn ofer.