Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddiod

ddiod

Cymerais innau ddracht o'r ddiod wedyn ac roedd mor felys â'r gwin.

Y canlynol yw'r achosion fynychaf: afiechyd (fel dolur y galon, is thyroidedd, ac anallu i symud); methiant y corff i adnabod gostyngiad gwres yn ddigon cyflym, fel na all y person grynu a chymryd mesurau i ymdwymo; cyffuriau (fel Largactil a'r ddiod feddwol i ormodedd); a'r achos pwysicaf oll, sef cwymp y tymheredd i radd rhy isel i'r corff fedru ymdaro ag ef.

Yn y diwedd, dwi'n cael ryw fath o floda iddi, ac yn cael bocsus o ddiod a chreision.

Estyn gadair, tyrd at y bwrdd a chyrraedd at y bwyd a'r ddiod.

A dyna ddiod ragorol i roi iechyd da!

Dyn digon tawel, os blin, fyddai Sam fel arfer, ond roedd y ddiod yn ei newid.

Wedi i'r ymwelwyr gyflwyno anrheg ( blodau, potel o ddiod, llyfr, tegan ac ati) mae gwraig y ty yn rhoi iddyn nhw "glico tou coutaliou" (melys y llwy) sef darnau melys o ffrwyth ffres gyda sudd trostynt.

Pregeth yn hyrddio'r meddwyn i ganol tragwyddol dân a brwmstan oedd y gyntaf, a chan fod aroglau'r ddiod felltigedig, y taranai'r diwygiwr yn ei herbyn, yn halogi'r ystafell ac yn gryf ar bob awel chwyrnol o'r gadair gyferbyn ag ef, teimlai Dan yn anghysurus wrth ei darllen.

Ac yn y partion bydd llymeidiau o'r ddiod yn cael eu rhannu am ddim.

Yn eu ffordd a'u steil eu hunain roedd Rondol a Begw'n gymeriadau digon diddorol, ar wahan eu bod wedi mynd yn orhoff o'r ddiod.

Roedd fflangellu'n beth arferol iawn yn y fyddin bryd hynny, ond oherwydd ei wendid am y ddiod cafodd yr Hen Gapelu\l fwy na'r cyffredin o flas y chwip.

Un surbwch, gwglyd y byddwn i'n ei weld o bob amser, ond yn ei ddiod yr oedd yn wahanol meddai'r rhai oedd yn gwybod.

Byddai'i fam yn dod i fyny efo'r ddiod Horlicks roedd Modryb wedi'i archebu ymhen tua chwarter awr, a byddai rhaid iddo fo fod yn ôl yn ei fync erbyn hynny.

Rho lymaid o'r Ddiod Dda iddo.

Ac ar 'sgwydda Sioned y bydd ochor weinyddol y sioe o hyn ymlaen p'run bynnag.' Cymerodd Sioned lymaid bychan o ddiod.

Yr oedd hefyd yn awdurdod ar ddiod ei fro, a chofiai'r manylion lleiaf ynglŷn â hi a'r rhywogaethau neilltuol o afalau y gwasgwsid hi ohonynt.

Ac roedd y bechgyn yn tynnu Carol tua'r caffi am y ddiod a addawyd.

An gwaredo os yw - mewn cyfnod pan yw'r ddiod wrth wraidd cymaint o drafferthion a helyntion cymdeithasol.

Heledd yn crechwenu'n ddwl yng ngafael y ddiod, Heledd yn wylo'n ddilywodraeth a hyll, yn nadu fel anifail mewn poen, a neb yn gallu torri drwy gylch ei hing i'w chysuro.

Yr oedd wedi bod ar y mor, ac yn dipyn rhy ffond o ddiod.

Rhoddodd Duw ddiod felys iddi er mwyn gwella'r boen a achoswyd gan ei chariad a pharodd i Faelon droi yn dalpyn o iâ.

Cymerais lymaid o'r ddiod.

Mewn breuddwyd cafodd y ddau ddiod gan angel ac fe drowyd Maelon yn lwmp o rew.Cafodd Dwynwen dri dymuniad gan yr angel, a'r cyntaf oedd i Faelon gael ei ddadmer.

Yn awr y mae cwmni seidar wedi gweld yr achlysuron yn rhai addas i hyrwyddo ei ddiod.

Ond ni siaradai lawer amdanynt, ac eithrio'r ddiod a'r pridd ei hun.

Yr oedd dydd Llun yn ddiwrnod mawr yn Y Porth, Rhondda, pan agorwyd yn swyddogol hen ffatri ddiod pop Corona yn ganolfan heb ei hail ar gyfer y diwydiant adloniant Cymraeg.

Tipyn o bwysau oedd cario bob un botel gwart o sudd oren ar ei gefn, ond yr oedd cael digon o ddiod i dorri syched yn iawn digonol am y drafferth o gario'r bwrn.

Nid yfodd ddiferyn o ddiod gadarn wedi hynny, er cael cynnig peth droeon.

Neu'r Ddiod Wurthiol fel yr oedd y Sbaenwyr yn ei galw - am ei bod yn rhoi digon o nerth i filwyr fartsio am ddiwrnod cyfan.