Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddioddefodd

ddioddefodd

Trwy gydol ei oes fe ddioddefodd o'r salwch.

Roedd hi'n ymddangos fod yr heddlu'n analluog neu'n anfodlon gwneud unrhyw beth i helpu'r rhai a ddioddefodd.

Er mor gyffredin yw cynnwys rhai o'r tudalennau, ni ddioddefodd erioed oddi wrth y ffasiynau o gyfraniadau otograff a welid o bryd i'w gilydd fel y byddai gennym ni yn nyddiau ysgol.

Felly pan ddaeth y dirwasgiad enbyd ar ôl y rhyfel byd, Cymru a ddioddefodd gyntaf a Chymru a ddioddefodd waethaf.

Braidd symud 'y nghoese fedrwn i 'neud, ac yn yr eiliade poenus hynny, fflachiodd y cof am ddamwain 'Nhad yn ôl i mi, a'r boen a ddioddefodd e am gyfnod mor hir.

Nid Gwybod oedd yr unig beth a ddioddefodd oherwydd y rhyfel.

Ond mae'n enghraifft dda o'r ffolineb cynhennus a ddioddefodd Ferrar ar hyd y beit yn Nhyddewi.

Roedd hon yn record o sgôr i Gymru yng Nghwpan y Byd, dechrau perffaith a'r 5,000 ddioddefodd yr elfennau yn cael gwerth eu harian.

Roedd pawb wedi clywed am rywle arall yng nghefn gwlad Groeg a ddioddefodd ar draul rhyw fyddin neu'i gilydd rywdro yn ei hanes.

Bu'r cyfnewidiad o'r naill gyflwr i'r llall yn un hir a phoenus ac yr oedd Robert Ferrar yn un o'r rhai a ddioddefodd yn enbyd yn ystod y berw hwn.

Mae'n anodd amgyffred faint ddioddefodd pobl Kampuchea yn ystod cyfnod Pol Pot, ond roedd hi'n amlwg fod y creithiau'n dal heb eu gwella.

Eto, pan ddioddefodd sgathru maleisus gan chwaraewr o Seland Newydd gadawodd y condemnio i eraill.

Delwedd mewn perthynas â syniadau aberthol, ond yn unigryw yn ei syniadaeth, yw honno am Grist fel yr un a ddioddefodd yn ddirprwyol.

Yr oedd yn gymeriad lliwgar, yn heddychwr y rhoddwyd min ar ei dystiolaeth gan y clwyf a ddioddefodd fel milwr yn y brwydrau yn Nyffryn Somme yn ystod Rhyfel Byd I.