Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddiofal

ddiofal

Bydd disgyblion yn brin o benderfyniad a dyfalbarhad; byddant yn ddiofal wrth ddefnyddio iaith, yn darllen yn anfoddog ac ychydig o falchder a gymerant wrth gyflwyno'u gwaith.

Ac o son am y llyw, hyd yn oed os ydych ychydig yn ddiofal wrth afael yn y llyw yn arferol, fedrwch chi ddim fforddio hynny gyda chara- fan.

Un o brif gwynion gweithwyr y gwasanaethau achub yw eu bod nhw'n rhy aml o lawer yn gorfod mentro eu bywydau am fod rhywun arall wedi bod yn ddiofal.

Rydw i wedi derbyn dau yr un pryd, gwaetha'r modd.' Wrth sylwi ar ei hwyneb ychwanegodd yn gyflym, 'Dim byd gwaeth na mater bach o yrru'n ddiofal.

'I fyny fan acw,' atebodd Carol, gan chwifio llaw ddiofal i gyfeiriad yr awyr.