Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddirmygus

ddirmygus

Yn ddiweddar dechreuodd pobl ifainc ddangos ysbryd sy'n filwriaethus ddirmygus, nid yn unig tuag at yr eglwysi, ond tuag at Gristionogaeth ei hun.

meddai, yn ddirmygus.

Caiff ddanfon tri dwsin o ASau i Westminster at y chwe chant namyn un a ddaw o weddill Prydain Fawr; ond hyd yn oed pan ymuna'r rhain â'i gilydd dros achos o bwys mawr i Gymru, gyda chenedl unol wrth eu cefn, cant eu gwthio o'r neilltu yn ddirmygus gan y mwyafrif Seisnig llethol os oes buddiannau Seisnig yn y fantol.

Sonia Trevor Fishlock yn un o'r lyfrau ar Gymru am ddarlithydd prifysgol yn siarad yn ddirmygus am ymdrechion gwraig ddi-Gymraeg i feistroli'r iaith.

Gan mai ychydig o sylw, a hwnnw'n aml yn ddirmygus, a roddodd y cyfryngau cyfathrebu i ymdrechion heddychwyr, y mae'n hynod werthfawr cael ymdriniaeth feistraidd fel hon.

Digon dweud, mai gwenun ddirmygus a wnaeth pawb oedd yn gweithio yno ar ôl clywed.

'A beth yw hwnnw, grwt bach?' gofynnodd Jini'n ddirmygus.

"Mae'n debyg ei fod yn rhyddhad ichi wybod nad oedd gen i ddim byd gwaeth mewn golwg," meddai'n ddirmygus.

Ceir enghraifft arall o'r anoddefgarwch hwn yn agwedd ddirmygus rhai Cymry Cymraeg at y di-Gymraeg.

Hassan oedd y pen bandit, ond roedd gwên ddirmygus yn nhrem Dr Pryce arno bob amser - o'r tu ôl i'w gefn!

Roedd Jim yn gomiwnydd o argyhoeddiad ac yn ddirmygus o'r teulu brenhinol.