Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddisgrifiad

ddisgrifiad

Chwarddodd wrth chwilio am ddisgrifiad.

Darllenais gyda diddordeb ddisgrifiad colofnydd papur newydd o effaith canabis ar y rhai syn ei ysmygu.

Bu'n dyst i fwrlwm rhyfeddol iawn: 'Yma', meddai, 'y mae fy enaid wedi teimlo ei ingau dwysaf a'i lawenydd penaf.' Y diwydiant haearn oedd yn teyrnasu yn ystod ei gyfnod ef yn Nhredegar, a rhoes Nefydd ddisgrifiad byw o brofiad beunyddiol y gweithiwr haearn yn Nyffryn Sirhywi:

Yn ddiweddar rhoes ddisgrifiad byw o'i weithgarwch mewn dwy gyfrol arbennig o ddiddorol, sef Holy Ghostbuster.

Williams Parry, ni allwn dros ein crogi fabwysiadu'r fath ddisgrifiad difriol gwirion.

Eto, nid oes yn y nofel ddisgrifiad o gwbl o'r garwriaeth.

Y mae disgrifiad Lingen o nos Sadwrn a nos Sul ym Merthyr yn rhyfedd o debyg yn ei hanfodion i ddisgrifiad D J Williams o'r nosau hynny yn Ferndale.

Williams Parry yn ei soned iddo, gellir ystyried chwechawd clo honno yn ddisgrifiad cyffredinol o'r dyn: Hen arglwydd ansoddeiriau a thwysog iaith, Pa fath wyt ti, neu o ba gymysg dras Pan yw pob dychan a phob can o'th waith Yn llawn o ryfel ac yn llyn o ras, O saint a phariseaid, moelni a moeth Llesmeiriol ymchwydd ac uniondra noeth?

O leiaf dyna'r argraff a rydd ei ddisgrifiad ef o sel Pen y Bryn yn yr wythfed bennod.

Nid am mai'r "ddeddf" sy'n rheoli'r symudiadau, ond am ei bod yn ddisgrifiad cynhwysfawr o'r hyn sy'n digwydd.

Mae ei ddisgrifiad ohono yn ei lyfr, fodd bynnag, yn flÚr ar adegau, os nad yn ddoniol, ac mae'n brawf o gymysgwch ei feddwl.

Cychwyn yr ysgrif gyda chyfeiriad at ymgais Stalin i ddiffinio cenedl a'i ddisgrifiad o'r genedl fel "...".

Nid yr un math o gi chwaith!~ Weithiau, fe dynnau lun ci defaid, dro arall chow, a nawr ac yn y man bulldog, ond llun o derier bach a dynnai gan amlaf - rhywbeth yn debyg i ddisgrifiad Seimon o Cli%o.

Maen nhw'n dal i gredu y gellir defnyddio strwythur traddodiadol y stori, gwead o ddisgrifiad a sylwebaeth a deialog, strwythur sy'n perthyn i fyd gwahanol iawn, i ddarlunio diffyg strwythur a diffyg cyfeiriad y byd sydd ohoni.

(a) Ysgrifennwch ddisgrifiad o'r cynllun fel cyfanwaith gan ystyried rhai o'r pwyntiau canlynol:

Yn Hemingway, gwelai Fidel 'anturiaethwr yng ngwir ystyr y gair - rhywbeth hardd gan ei fod yn ddisgrifiad o ddyn nad yw'n cydymffurfio â'r byd ac sy'n gweld dyletswydd i'w newid'.

Y mae L'Etang yn dyfynnu rhan o ddisgrifiad rhyw aelod Llafur o ymddygiad Eden yn Nhŷ'r Cyffredin yn gynnar yn Nhachwedd:

Yn ail hanner y nofel cynigia ddisgrifiad o'r byd y tu allan i gyffiniau gwarchodfeydd Calfinaidd fel Hafod y Ceilogwydd.

Gerallt Gymro sy'n sôn amdano yn ei Ddisgrifiad o Gymru.

Mewn llythyr at D J Williams (15/1/62) dyma'i ddisgrifiad o'r ddarlith hon: '... araith boliticaidd i Blaid Genedlaethol Cymru fydd hi dan y teitl Tynged yr Iaith'. A'r ffaith fod rhai o aelodau'r blaid honno ar y pryd yn agored i'w hargyhoeddi gan yr 'araith' a arweiniodd at sefydlu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.