Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddiweddaraf

ddiweddaraf

Sgôr ddiweddaraf Caerwrangon oedd 170 am wyth.

Os derbynnir y modd y crewyd ac y cychwynnwyd bywyd yma ar y Ddaear yn ol tystiolaeth ddiweddaraf seryddwyr a biolegwyr, yna rhaid inni hefyd dderbyn y gosodiad hwn: sef, os yw'r un amodau yn bod yn rhywle arall yn y gofod yna mae posibilrwydd fod bywyd yno yn ogystal.

Am 1 o'r gloch Dydd Mercher Rhagfyr 1af ar stepen drws y Cynulliad Cenedlaethol ei hun bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio ei dogfen ddiweddaraf Arwain o'r Gadair.

Y gyfrol ddiweddaraf yn y gyfres o ysgrifau ar hanes Cymru.

Efallai nad ydi sengl Stereophonics wedi cyrraedd y siopau eto, ond mae'r gân ddiweddaraf gan David Gray yn anelu at y deugain uchaf yn barod.

Dafydd Wigley oedd y cyntaf i darfu rhywfaint, diolch byth, ar y tangnefedd gyda chais ymosodol am ddatganiad ar y sefyllfa ddiweddaraf i sicrhau arian cyfatebol ar gyfer cronfeydd Amcan Un yr Undeb Ewropeaidd.

Disgwyl yn eiddgar yr ydym ni am albym ddiweddaraf Stereophonics hefyd.

Roedd y gyfres ddiweddaraf o raglenni dogfen yn cynnwys Iolo Williams, swyddog rhywogaethau'r RSPB yng Nghymru, a siaradodd yn ddwys am greulondeb wrth drin adar oherwydd anwybodaeth neu fasnacheiddiaeth.

A dweud y gwir, fe fydd unrhyw un sydd wedi mwynhau cryno ddisgiau blaenorol Big Leaves yn sicr o fwynhau eu EP ddiweddaraf.

Wrth ddarllen cyfrol ddiweddaraf Dr Gwynfor Evans, y mae dyn yn gofyn, nid am y tro cyntaf, beth sy'n bod arnom ni, genedl y Cymry?

Un o westeion mwyaf cofiadwy y gyfres ddiweddaraf oedd yr awdur ar dramodwr Meic Povey.

Cliciwch yma am amserlen ddiweddaraf S4C.

Wrth sôocirc;n am yr orchest ddiweddaraf hon i gynnyrch animeiddiedig S4C, dywedodd Cyfarwyddwr Animeiddio'r sianel, Chris Grace, oedd hefyd yn Gynhyrchydd Gweithredol ar y gyfres, "Mae'r gamp o ennill yr Emmys hyn yn rhoi boddhad dwbl, gan eu bod nhw'n cydnabod y dalent sydd yng Nghymru a swyddogaeth alluogi S4C yn dod â'r cyd-gynhyrchiad gwirioneddol ryngwladol ac arloesol hwn at ei gilydd.

Yng nghwmni Rebecca John a Jason Mohammad, gall y gwylwyr gael clywed am ddigwyddiadau yng Nghymru ar byd, gyda'r bonws ychwanegol o dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar straeon newyddion syn digwydd yn hwyr yn y nos.

Gwe awduro safonol i gyrff cyhoeddus a chwmniau Cymraeg gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf.

Yng nghwmni Rebecca John a Jason Mohammad, gall y gwylwyr gael clywed am ddigwyddiadau yng Nghymru a'r byd, gyda'r bonws ychwanegol o dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar straeon newyddion sy'n digwydd yn hwyr yn y nos.

Ond allai ddim peidio a meddwl fod y brotest betrol ddiweddaraf 'ma yn un o'r syniadau hurtaf 'rioed.

(i) Cais gan Gyngor Tref Porthmadog yn gofyn am adroddiad ar y sefyllfa ddiweddaraf.

CYFLWYNWYD adroddiad y Prif Weithredwr yn amlinellu'r sefyllfa ddiweddaraf.

Teimla Justine Merritt yr un argyhoeddiad ynglŷn â'i gweledigaeth ddiweddaraf.

Gallaswn feddwl fod y bwrdd wedi ei osod yn ôl y steil ddiweddaraf, oblegid yr oedd rhai offer a gwydrau arno na allwn ddyfalu eu pwrpas.

Ar nodyn ysgafnach, parhaodd BBC Radio Wales gyda'i hymgyrch i ddod â'r gomedi ddiweddaraf i'r tonfeddi.

Treuliodd ei ddiwrnod olaf yn gosod arddangosfa ddiweddaraf Beca, 'Statws Swyddogol - Beca wrth y Glwyd' yn Llyfrgell Bae Colwyn.

Y ffasiwn ddiweddaraf ynoyw mewnforio crocrotsus o Fadagasgar ac ar ôl glynu darnau o grisial ar eu cefnau eu defnyddio yn froestsus byw gwerth 69 yr un.

CYFLWYNWYD adroddiad y Dirprwy Brif Swyddog Cynllunio ar y sefyllfa ddiweddaraf ynglŷn â Chynllun Lleol Dwyfor.

Y bore Sadwrn arbennig hwnnw, yr oedd ganddo adolygiad ar ei chyfrol ddiweddaraf hi, sef Hyn o Fyd.

Yr wythnos diwethaf gwelwyd sefydlu sianel deledu ddiweddaraf y gwledydd Celtaidd - yn Llydaw.

Ar ben hynny, y mae chwyddiant yn codi, fel y clywsom yn gynharach, ac mae'r rhagolygon, yn ôl y farn ddiweddaraf, yn ddu iawn am y tri mis nesaf.

Un o westeion mwyaf cofiadwy y gyfres ddiweddaraf oedd yr awdur a'r dramodwr Meic Povey.

Felly dim ond 'buckminsterfullerene' sy'n cynnwys nifer penodol o atomau, a'r ddamcaniaeth ddiweddaraf am ei ffurfiant yw fod yr atomau'n clystyru i ffurfio haenau pan ddônt yn rhydd o'r arc a bod yr heliwm yn eu cadw'n agos i'r arc nes iddynt ddechrau gwneud y gwni%ad i ffurfio'r sffêr.

Dywedir iddo gael ei addysgu'n breifat ac nid oes son iddo fod mewn prifysgol, ond y mae ehangder ei ddiddordebau'n ei osod yn enghraifft nodweddiadol o ddiwylliant gwyddonol yr ail ganrif ar bymtheg, oblegid yr oedd yn hanesyddol, yn archaeolegydd ac yn ieithegydd a ymddiddorai'n fyw iawn mewn dacareg ac amaethyddiaeth ac a wyddai gryn dipyn am wyddoniaeth ddiweddaraf ei ddydd.