Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddiymhongar

ddiymhongar

Hwn yn ddiddorol iawn mewn swyddfa fechan ddiymhongar a'i bennaeth, Mr JB Singh, yn siaradwr huawdl ac yn feddyliwr gwreiddiol.

Yn ei ffordd ddiymhongar ond di-flewyn-ar- dafod, fe siaradodd am ei gwaith yn yr ardal lle nad oedd dim cyflenwad o ddŵr glân na charthffosiaeth.

Disgrifiad nodweddiadol ddiymhongar R.

O'r tri siaradwr a wahoddwyd yno, ni fedrai Saunders Lewis fod yn bresennol, ni dderbyniodd Ben Bowen Thomas y gwahoddiad tan ar ôl y cyfarfod, ac felly dyna lle'r oedd DJ Williams, Abergwaun - yr unig siaradwr, ac er mor ddiymhongar ydoedd fe hoffai fedru brolio'n ddistaw mai ef fu'r siaradwr cyhoeddus cyntaf dros Blaid Cymru yn Ne a Gogledd Cymru.

Pesychodd y cynorthwywr yn ei ymyl, gan awgrymu'n ddiymhongar y byddai'n well iddo ailddechrau.

Llithrodd y pen-teulu yn ddiymhongar i gadair y cerfiwr, a chymerth y misus ei hunan yr awenau yn y pen arall.