Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddiystyru

ddiystyru

Ac yr oedd wynebu ei chwaer Gwen, wedi iddo ddiystyru ei chyngor, yn beth poenus iawn iddo.

Ac a allwn ni ddiystyru'r anobaith ingol a fynegodd Jeremi Owen mor huawdl yn ei Ddyledswydd Fawr Efengylaidd?

Yn ail trwy reolaeth leol ysgolion y maent yn gorfodi mwy o arian i gael ei ddyranu i ysgolion yn ôl y pen y disgybl gan ddiystyru amgylchiadau cymdeithasol ysgolion a'r disgybion.

"Pwy ydi John Redwood i ddiystyru pryderon real iawn pobl Gwynedd pan fod lefelau rhai mathau o gancr yn uwch yng Ngwynedd na rhannau eraill o Brydain," meddai.

Cafodd Harri Gwynn ei ddiystyru yn rhy hir, ac ar gam.

Y mae angen inni gael ein diddyfnu oddi wrth y siniciaeth sy'n peri inni ddiystyru gallu gras Duw i achub pechaduriaid.