Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddramatig

ddramatig

Gwelais enghraifft ddramatig o'r blys hwn am eiddo.

Afraid dweud i'r ddau gyflwr newid yn ddramatig.

Bysgodyn tew Mae hi'n osgoi pechod, ond mae ef yn pechu lawn cymaint drwy wneud am ei hun mewn golygfa ddramatig lle mae'r ewyn yn torri ar y creigiau.

Cafwyd diweddglo hynod ddramatig i'r gêm hon.

Dwyt ti ddim am awgrymu mai dim ond sioe ddramatig oedd yr holl beth er mwyn tynnu sylw ati hi ei hun, er mwyn gwneud i ni deimlo euogrwydd?

Mae hanes i'r awdur yn rhywbeth hanfodol ddramatig am fod pob trobwynt mor llawn o bosibiliadau, a'i bod yn rhaid brwydro a'r deg ewin i gael goruchafiaeth a meddiannu llwybr y traddodiad.

Y mae effaith cortison yn y cyflwr hwn yn ddramatig.

Ac mae'r mynyddoedd, sydd drosti bron i gyd, yn weddol ddramatig, medda nhw, hynny ydi os digwyddwch chi eu gweld nhw.

Am y gêm, yn sicr roedd hi'n gêm ddramatig.

Disgynnodd y nifer o donsilectomiau'n sydyn ac yn ddramatig.

Dengys hyn mewn ffordd ddramatig gymaint o oradeiladu a ddigwyddodd yn y cyfnod blaenorol.

Awdl ddramatig ac epigramatig wych oedd awdl fuddugol 1902, ac 'roedd y gynghanedd gynnil a'r delweddu diriaethol yn wrthbwynt i awdlau clogyrnaidd a thraethodol y cyfnod.

Ond yr oedd yr ysgolion Sul i luosogi mewn ffordd ddramatig iawn.

Anghytunaf a stroc ddramatig yr Athro Bobi Jones yn galw Gwenlyn yn 'ail Bunyan' er i mi weld pam y dywed hynny.