Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddrych

ddrych

Mae'n rhaid, wrth gwrs, cofnodi'r goleuni sy'n cwympo ar ddrych y telesgopau hyn.

Edrychodd yn gyflym yn ei ddrych, cyn llywio'r car i'r lôn araf a dilyn yr arwyddion tua'r gwasanaethau cyfagos.

Roedd hi'n gynnes braf yma yng nghysgod y gwynt, y llyn yn ddrych clir, yr awyr yn sidanaidd ac esgyrn eira'n Machio'n y cilfachau.

Neu eu hanfon ar hyd a lled y ddaear ar ryw dasg megis cyrchu llond rhidyll o Wynt y Dwyrain, neu ddrych sy'n dweud celwydd.

Mae'n rhoi ystyriaeth i holl lyfrau a chyfieithiadau Theophilus ochr yn ochr â'r enwog Ddrych, ac yn mynd y tu cefn i'r llyfrau i ganfod y dyn ei hun.

Daw'r nam yn amlwg pan fo'r Gweinidogion yn perthyn i blaid nad yw'n ddrych o ddyheadau gwleidyddol mwyafrif pobl Cymru.

Ond os yw'r egwyddorion sylfaenol yn aros yr un, mae dull a modd dweud y stori'n sicr yn ddrych o'i chyfnod ac yn fwy felly hwyrach na hyd yn oed y nofel.

Ac yn y parodi hwn, fel yn y gerdd futholegol ardderchog 'Drudwy Branwen', 'sanctaidd epistol poen' sy'n cael ei ddarllen, ond trwy ddrych mewn dameg.

Yn aml, y mae gweithredoedd y saint yn ddrych i wyrthiau'r Iesu.