Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dduon

dduon

Wrth i John Griffith gerdded ar hyd yr harbwr yn Efrog Newydd, fe fyddai wedi gweld rhai o'r bobl dduon a oedd newydd gael eu rhyddid rhag caethwasiaeth ac fe fyddai wedi clywed peth o'r siarad am y symudiadau cyfreithiol i roi hawliau iddyn nhw.

Ac yntau'n Rhyddfrydwr o argyhoeddiad, roedd ganddo ddiddordeb byw yn achos y bobl dduon - y Niggers chwedl ef - ac yn y frwydr tros ryddid iddyn nhw.

Roedd y lluniau'n ymwneud â phroblemau Iwerddon, pobl dduon yn Lloegr, a materion pwysig eraill...

Y bobol dduon, ran fwya, syn chwarae pêl-droed.

Fel y ciliai'r tonnau ymgodai'r creigiau'n ymgodai'r creigiau'n dduon i wahodd yr adar arnynt, piod y mor yn gwichian yn stwrllyd ar bilidowcars mud, llonydd, anodd iawn eu gweld heblaw pan drwsient eu plu neu ysgwyd adenydd cyn setlo drachefn ar eu harsyllfeydd.

Fe ddeue â gwaith i filoedd ar filoedd o bobol - y mwyafrif ohonyn nhw'n bobol dduon, a mi fydde hynnyn bwysig iawn.

Problemau hiliol yn codi oherwydd y nifer o bobl dduon a gâi eu mewnfudo o India'r Gorllewin.

'Yn America heno, mae'r bobol dduon yn griddfan dan y deddfau gwahanu; ac yn Ne Affrica heno; ac yn Kenya heno; ac yn Nigeria heno.