Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddur

ddur

Yn ei ddicter a'i wylltineb, tynnodd y crwydryn gyllell o'i boced i drywanu Idris ond torrodd honno'n ddarnau pan darodd yn erbyn y wisg ddur a oedd o dan ddillad Idris.

Y Gorfforaeth Ddur yn cyhoeddi y collid 345 o swyddi yng ngweithfeydd alcam Trostre a Glynebwy.

Maen nhw am drafod cynlluniau'r cwmni ar gyfer y dyfodol - yn benodol faint o ddur maen nhw am ei gynhyrchu.

felly, defnyddiodd nodwydd ddur, yn dirgrynu megis fforch diwnio, i reoli cyflymdra'r olwyn lythrennau.

Cododd y milwr ei wn yn fygythiol wrth i'r eira daflu ei helmed ddur oddi ar ei ben bron.

Cododd y llinyn a dechreuodd ei dynnu fel bod y wifren ddur a oedd wedi cael ei chlymu wrtho'n dod dros y wal hefyd.

Yn 1945 yr oedd 30% o'r gweithlu Cymreig (dynion) yn gweithio yn y diwydiant glo neu ddur a 10% yn ymwneud ag amaethyddiaeth.

I Begw, mae'r eira sy'n ymestyn i'r pellter 'fel crempog fawr a lot o dyllau ynddi a chyllell ddur las rhyngddi a Sir Fôn' (Te yn y Grug).

Penodi Ian Macgregor yn Gadeirydd y Gorfforaeth Ddur.

Wrth feddwl am hysbysebu yn Gymraeg, yr unig hysbyseb weladwy a gofiaf yw Raleigh - y beisicl sy'n ddur i gyd.