Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddylech

ddylech

Cyn cychwyn ar y pecyn hwn fe ddylech fod yn gyfarwydd â'r pethau sydd yn cael eu gwneud yn y Mac Basics Tour gan gynnwys: defnyddio'r llygoden; ymwneud â ffeiliau.

Os nad ydych chi'n fodlon gwneud hynny, ddylech chi ddim bod yn y busnes.

Os ydych chi am fod yn rhan o'r ymgyrch gyffrous hon yng Nghaerfyrddin yna fe ddylech gysylltu â Sioned Elin ar 804068 neu 384378.

Cadw eich Gwaith Fe ddylech gadw eich gwaith yn fynych, mae hyn yn lleihau'r posibilrwydd ichwi golli eich campwaith am byth.

"Ble mae Bwrdd yr Iaith?" Erbyn hyn, saith mis ar ôl dechrau gweithio'n statudol, mae swyddogion gelynion penna'r cwango iaith yn siglo'u pennau ac awgrymu na ddylech chi ddisgwyl dim arall ond distawrwydd a diffyg gwneud.

Ni ddylech gael bocs o siocledi bob tro y byddwch yn colli rhywfaint o bwysau, neu fe fyddwch yn ol yn y dechrau unwaith eto!

Os edrychwch chi'n fanwl ar y map ar raddfa fawr ar y dudalen nesaf, fe ddylech fedru gweld ystumllyn.

"Pwy oedd honna?" "Miss Carmen Sternwood, syr." "Mi ddylech chi ei d'yfnu hi.

wneud i chi deimlo ychydig yn brin o anadl ond ni ddylech fod yn fyr o anadl.

Fe ddylech fynnu eich bod yn cael addoli yn eich mamiaith.

Ni ddylech ddechrau gêm am un o'r gloch gan mai dyma drydedd awr ar ddeg y dydd ac felly yn anlwcus.

John, ddylech chi ddim!' oedd ymateb Marian Dafis.

(Gellir defnyddio ffordd sydyn yn hytrach na chlicio botwm sydd â ffram ddwbl arno, fel y botwm OK hwn, sef trwy bwyso RETURN ar yr allweddell) Fe ddylech gael ffenestr fel hyn:

Fe ddylech fod yn chwerthin yr holl ffordd i'r banc.

Mae nhw'n ymarfer efo ni nos fory, wedyn mi ddônt am wythnos gyfa, ac mi fydd fel Cad Gamlan acw wedyn." "Mae'n debyg y dylswn i ddangos fy wynab, gan mai Gwyn ddaru'u gwadd 'nhw yn y lle cynta'." "Debyg iawn; ond nid ddylswn i ddylech chi ddeud ond mi liciwn i.

Pan fyddwch yn cadw dogfen am y tro cyntaf fe ddylech roi teitl iddi neu bydd gennych nifer o ddogfennau i gyd o'r enw Untitled.

Be 'di hyn maen nhw'n 'i ddweud wrtha i - ti ac Elen yn cael 'ch dal lle na ddylech chi fod.

Os byddwch yn gwybod ymlaen llaw eich bod am fod yn absennol (ee i fynd am gyfweliad) yna fe ddylech roi gwybod i'r tiwtor cyn mynd.