Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddylen

ddylen

A ddylen nhw fod yn barod i roi'r iaith o'r neilltu dros eu cred ynte a ddylen nhw fod yn mynnu cael addoli yn eu hiaith eu hunain?

Fe ddylen nhw, o bawb, wybod pa mor ofnadwy o annheg yw hi i ymweld ag anwiredd plant ar eu tadau.

roedd ei frawd huw, ddwyflwydd yn iau, yn frwd frwd mi ddylent(taf:ddylen) nhw rasio fel slecs !

"Fe ddylen ni ystyried yn ddifrifol sut fydd Bethesda yn edrych yn y dyfodol - a fydden ni wedi colli cymeriad yr ardal?"

Fe ddylen ni fod yn ddiogel felly rhag unrhyw derfysgaeth o du'r Palestiniaid, ac i mewn â ni ar fore Sul, heibio i'r rheolfa filwrol ar gyrion y dref.

O ie, y gosb am ein twyllo, fe ddylen ni sôn am hynny' 'Cosb am dwyllo?' 'Ie, os byddi di'n cymryd arnat dy fod wedi cyflawni tasg, ond heb neud hynny, mi fydd yna gosb.' 'A be fydd honno?' 'Sypreis, was.

a ddylen ni fod wedi bwrw ymlaen i ffilmio neu roi'r camera i lawr a helpu?

Maen ymddangos mair unig beth syn peri oedi ynglyn â chreu y rhain yw na all neb benderfynu pa liw ddylen nhw fod.

ond ddylen ni ddim addoli pob bardd cadeiriol chwaith.

Fe ddylen ni wybod heddiw pa mor ddifrifol yw'r broblem.

Ond mae'n fater sensitif; sut fedrwch chi ddweud wrth rieni a gollodd un plentyn ar ôl y llall oherwydd newyn, na ddylen nhw gael rhagor o blant?

Os ydyn ni'n gwneud hyn fe ddylen ni gofio am Archie MacFarlane, y neidiwr parasiwt hynaf.

Fydd gan y Bwrdd ddim stondin ar Faes yr Eisteddfod ac, yn ôl Eleri Carrog, sy'n dweud ei bod am weld y cwango newydd yn llwyddo, fe ddylen nhw fod yno er mwyn ateb cwestiynau a chwrdd â'r bobol.