Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddylwn

ddylwn

Er bod gennyf chwe wythnos i baratoi yr oedd profiad wedi dysgu na ddylwn laesu dwylo.

Mi a ddylwn ddweud wrthochi fod llawer hyd yn oed o Ddic-Siôn-Dafyddion cyn y flwyddyn 1890 wedi ymuno â chymdeithasau Cymreig o fath Kumree Fidd... yr oeddenw, er mwyn ennill cyhoeddusrwydd, ac er mwyn marchogaeth ar y teimlad Cymreig i bwyllgorau, i gynghorau, ac i'r Senedd, yn ymostwng i ddibennu pob araith trwy ddywedyd mewn Cymraeg go ddyalladwy 'Oes y byd i'r iaith Gymraeg'. Ond dyna'r cwbl.

Oherwydd - a dyma fanylyn chwerthinllyd, ond pam ddylwn i ei hepgor fod y stryd lle roeddem ni'n sefyll wyneb yn wyneb heb asffalt arni.

Felly, fe ddylwn i gwbod ai castell Cynâfn yw hi ai peidio.

Ond cyn gadael, mi ddylwn ofyn un cwestiwn.

Ddylwn i ddim codi fy llais arni, ond mae mor araf yn deall.

Dyma Richard Prise eto, yn egluro paham yr aeth ati i gyhoeddi'r Historia Brytannicae Defensio o waith ei dad, (a De Mona Llwyd ynghyd ag ef): 'Yr oedd llawer ffactor yn wir a'm darbwyllai na ddylwn esgeuluso cyhoeddi'r llyfr.

Fel Cristion, fe ddylwn i faddau.

Os mai posh ac oik ydi'r ddau fath o actor sydd ganddyn nhw yn Lloegr y ddau fath sydd gennym ni yng Nghymru ydi; rhai da a rhai sâl - er byddai ambell un yn dweud mai rhai sâl a rhai salach ddylwn i ddweud.

O, ie, fe ddylwn i egluro wrthych chi am Sara.

Pam na ddylwn i ei gofleidio wedi'r cwbwl?

O ran delfryd, llysiau fwytawr ddylwn i fod, nid bwystfil ysglyfaethus.