Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddymuno

ddymuno

Ni bu angen i'r Cymry wenud hyn eriod; neu, fodd bynnag, yr oedd y rhan fwyaf ohonynt yn rhy falch o'u traddodiadau hwy eu hunain i ddymuno rhoi'r gorau iddynt a mabwysiadu dulliau a fenthycwyd o genhedloedd eraill.

Ond, yn groes i'w ddisgwyliad, daeth mab yr Yswain ato, gyda gwên ar ei enau, gan ddymuno bore da iddo, a chan ei annog i deimlo yn hyderus, ac ychwanegodd: `C'lynwch chi fi, Harri, pan ddaw hi'n adeg cychwyn, a mi fyddwch yn all right.

'Rydw i'n busnesa yr hyn mae o'n 'i ddymuno.

Fel tad, y peth ola rwyn ei ddymuno tran gwylio fy mab yn chwarae rygbi fyddai gweld rhywun yn damsgen ar ei ben.

Protestia nifer o'r pentrefwyr yn erbyn hyn, gan ddymuno cyfiawnder i ti, ond fe gollant y dydd yn erbyn cefnogwyr swnllyd Maelgwn Magl.

Hen ddyn slei a chynllwyngar oedd o, yn cyrraedd fel cawod o law o'r môr ac roedd llawer yn credu fod ganddo ddawn i ddymuno'n ddrwg drwy ddim ond taro ei lygad ar rywun.

Cyhuddir cenedlaetholwyr yn fynych o ddymuno rhannu yn hytrach nag uno, gan bobl a ddywed, "Angen y byd yw undeb, nid mwy o raniadau%.

Yr hyn y mae Ef yn ei ddymuno yw calon edifeiriol:

Mae bywyd sy'n cynnwys y digwyddiadau maen nhw'n ei ddymuno yn un y gellir ei alw'n 'annibynnol'.

Wedyn, ymhen amser, daeth y Gwyddelod i ddymuno meddiannu'r wlad ac fe gartrefodd llawer ohonynt yn y gorllewin.

Caeais fy llygaid yn dynn, gan ddymuno y byddai'r gath yn derbyn hyn.

Mae'n dal yn dymhorol i ddymuno blwyddyn newydd dda mae'n sicr.

ARHOLIADAU: Ar ddiwedd yr arholiadau TGAU hoffwn ddymuno'n dda i'r bobl ieuanc a gobeithio y cant ganlyniadau wrth eu bodd.

Y tebygrwydd yw y byddan nhw'n glynu at naw clwb yn hytrach na'r wyth y mae'r clybiau yn ei ddymuno.

O'r diwedd dyma gyrraedd pen stryd y ferch, ac ar ôl stopio, dyma'r gyrrwr yn troi i ddymuno noswaith dda iddi - ond, roedd y sedd yn wag!

Fe'i ceryddwyd gan Maelon, oherwydd iddi ddymuno aros yn forwyn lân.