Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddyndod

ddyndod

Ond, er cydnabod gwir ddyndod Iesu Grist, y rhyfeddod mawr - y peth a'i gwnai'n unigryw oedd fod ei ddyndod wedi ei briodi â Duwdod.

Yn union fel y cymerodd Duw ddyndod arno'i hun yng Nghrist, ni chyll dyn ei ddyndod wrth ymuniaethu â Duw trwy ffydd.

Cynrychiolydd yr hil ydoedd yng nghyflawnder ei ddyndod: 'Am hynny, yr oedd yn rhaid iddo, ym mhob peth, gael ei wneud yn debyg i'w frodyr, er mwyn iddo ...

Mae'n rhaid cydnabod fod y meddwl Cristionogol yng Nghymru hyd at ddechrau'r ganrif bresennol wedi rhoi pwysau trymach ar Dduwdod Crist nag ar ei ddyndod.

Yr Ymgnawdoliad a'r Iawn: Er iddi hi darddu o ddadleuon athronyddol digon dyrys, amcan ymarferol oedd i gyffes yr eglwys ynghylch cyflawn ddyndod a llwyr dduwdod ei Harglwydd.

Wrth gwrs, petaech yn gofyn iddo a gredai yng ngwir ddyndod Iesu, byddai wedi ateb ar ei ben, wrth gwrs ei fod.