Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddywedai

ddywedai

Gwallt du fel creigiau'n gwreichioni'n yr haul, dyna ddywedai Iestyn wrthi, a'i dannedd fel cregyn bach gwynion a lynai wrthynt yn cuddio tu ôl iddo.

r : fe ddywedai rhai mai chwarae â chymeriadau a digwyddiadau yr ydych, ac nad oes i'r nofel galon thematig.

Ni ddywedai ddim, ond mi oedd ei bresenoldeb yn dweud.

Pe gofynnech i un o hen lowyr dyffryn Aman am leoliad un o'r gwythiennau hyn fe ddywedai wrthych ar unwaith ei bod yn brigo i'r wyneb fan hyn, yn diflannu fan draw ac yn ymddangos drachefn mewn man arall.

Tybed beth a ddywedai'r tadau gynt pe deuent ar ymweliad eto â'r henfro?

Fe ddywedai gwybodusion y llys wrthych na fu'rioed fawr o gariad rhwng y Brenin Affos ac Ynot.

Beth ddywedai gwyr fel Jairus Roberts a J.

A mi ddywedai pam wrthych chi, os leciwch chi.

Rhoddai'r argraff fod popeth a wnâi ac a ddywedai cyn bwysiced â dim a gyfrannodd erioed, a'i fod yn anrhydedd o'r mwyaf iddo gael ei roi ac i arall gael ei dderbyn.

Roedd yna dwr o fechgyn ifainc oedd wedi tyfu i etifeddu, nid y ffydd yn yr egwyddorion a ddygai well byd i fyw ynddo, ond y Ffydd a ddywedai fod gobaith am fywyd tragwyddol.

Meddwl oeddwn i fod pobl 'run fath â ti, rwyt ti'n gweld, bob amser i'w cael mewn tai bach - cachgi yn y cachdy, fel petai.' 'Mae'n ddrwg 'da fi nad oes gen ti ddim byd gwell i'w wneud, Gary, na'm dilyn i o gwmpas y lle, ond mae gen i.' Gwyddai Dilwyn ei bod yn rhaid iddo gadw'i dymer, beth bynnag a ddywedai'r cythraul hwn.

Ni ddywedai neb yr un gair.

Ni ddywedai Harri air o'i ben.

Arnbell dro fe ddywedai hanes yr heicwyr a'r dringwyr a ddeuai'n barhaus at ddrws ei fwthyn i ofyn am gysgod neu ddwr poeth--"Tydw' i'n trystio'r un diawl ohonyn' nhw, wyst ti.

Go brin y deuech ar draws neb yno a allai ddweud pam y sefydlodd ysgol yn Rhuthun mwy na rhywle arall ac o'r braidd y caech neb a ddywedai wrthych pa natur y cymorth, yr oedd yn werth gan William Morgan ei gydnabod ar y pryd, ac nid gwiw i ninnau felly ei anwybyddu.

Gwladwriaeth y siri a'r ysbïwr a'r ceisbwl oedd hi, ac nid a gredai a ddywedai'r call.

Ni ddeallai'r bachgen yr hyn a ddywedai ond casglai mai Ffrangeg a siaredid.

Ei chydnabod, nid ei mab, a ddywedai ei bod yn anllythrennog yn yr ystyr na fedrai ddarllen.

Felly sylwn yn fanwl ar bopeth a wnâi a cnoi cil ar gymaint ag y gallwn ei gofio o'r hyn a ddywedai.

Hoffai glywed ganddo hanesion y llys yn Llundain, er bod y pethau a ddywedai weithiau yn tynnu gwrid i'w hwyneb.