Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

debbie

debbie

Ac fe alla i roi disgrifiad da ohono i'r heddlu hefyd.' Erbyn i Debbie fynd yn ôl i'r ysgol nid am ei rhedeg yn unig yr oedd hi'n enwog.

Roedd pawb yn ei hysgol yn adnabod Debbie Howe.

Funudau'n ddiweddarach roedd Debbie'n rhoi'r arian yn ôl i Mrs Regan.

`Rydw i wedi blino.' `A finne,' meddai Debbie, `Fe fydda i'n falch i ...' Ni chafodd gyfle i orffen yr hyn yr oedd hi'n mynd i'w ddweud oherwydd gwthiodd dyn heibio iddi, gafaelodd yn y bag arian a rhedodd lawr y stryd.

`Dyna ferch sy'n medru rhedeg!' Doedd hyn ddim yn syndod oherwydd Debbie oedd pencampwr yr ysgol am redeg wyth can a phymtheg can medr.

`Lleidr!' bloeddiodd Debbie nerth esgyrn ei phen.

Pan oedd y lleidr ar fin cyrraedd y car daliodd Debbie ef.

Gan na fedrai ymryddhau o afael Debbie gollyngodd y lleidr y bag arian.

O flaen y lleidr gwelodd Debbie ddrws car yn agor a chlywodd beiriant yn cael ei danio.

`Hei.' gwaeddodd Debbie, yna heb oedi munud, ciciodd ei hesgidiau i ffwrdd a rhedodd ar ôl y lleidr.

Un noson ym mis Gorffennaf roedd Debbie a'i brawd Darren yn ymweld â'u mam-gu, Mrs Mary Regan, a oedd yn saith deg pedwar mlwydd oed.

`Roedd yn rhaid eu dala nhw,' medai Debbie.

Gollygodd Debbie hithau ei gafael ar ei goler a chipio'r bag.

`Debbie,' meddai pobl.

mae'r llyfr hefyd yn tanlinellur hyn rydyn ni i gyd yn ei wybod yn barod - fod Cerys yn seren hollol unigryw, er fod hi'n cael ei chymharu â phob cantores ers degawdau, o Janis Joplin i Debbie Harry.