Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

debra

debra

ar ôl iddyn nhw orffen eu pryd aeth miguel a debra i ddawnsio.

siglodd debra ei phen yn araf.

"roedd hi'n nerfus iawn yn y caffe," meddai debra.

ar y ffordd yn ôl i'r arosfan bws prynodd debra hanner pwys o rawnwin mewn siop yn y stryd fawr.

roedd debra yn gwrando ar bob gair.

dyma fy nghar i, " meddai miguel gan gyfeirio at yr un citroe%n llwyd roedd debra wedi ei weld yn el el y prynhawn yna !

cododd lopez o'i gadair a dal braich debra.

cododd debra ei phen a gweld dyn tal yn sefyll wrth y bwrdd.

yn sydyn collodd debra ei thymer hi hefyd.

roedd y citroe%n hwnnw yn dwyn y llythrennau bi, felly roedd debra yn gwybod bod y car yn dod o o yng ngogledd sbaen.

"achos roedd ofn arna i," esboniodd debra.

cymerodd debra y bag ac esboniodd wrth y dyn : roedd y bag yn anrheg oddi wrth fy rhieni flynyddoedd yn ôl.

safodd y wraig a debra yn edrych ar ei gilydd heb ddweud gair.

meddai debra yn syn.

roedd debra wedi bod yn y clwb sawl gwaith gyda ffrindiau o sbaen, felly roedd hi'n nabod y gweinyddion oedd yn gweithio y tu ôl i'r bar ac yn yr ystafell fwyta.

dydw i erioed wedi cael trafferth gyda'r heddlu, " meddai debra yn bendant.

o, rydw i'n byw yn yr un ardal, " meddai debra.

nid acen madrid sy gennych chi, " meddai debra.

adroddodd debra yr holl hanes.

roedd yr haul yn uchel yn yr awyr ac roedd debra yn synnu bod y dyn yn darllen papur newydd mewn car poeth yn lle eistedd ar deras y bar fel y gwnâi hi.

sylwodd debra fod rhywun yn eistedd yn sedd flaen y car, ond doedd hi ddim yn gallu ei weld e'n iawn am fod ei wyneb wedi ei guddio y tu ôl i bapur newydd.

wrth gwrs, " meddai debra.

eisteddodd y dyn a gwelodd debra ei fod e'n olygus, ond gyda hen graith ar ei foch.

roedd y dyn yn gofyn cwestiynau yn rhy gyflym i debra feddwl yn glir.

"felly yr heddlu ydych chi," meddai debra.