Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dechre

dechre

Bydd y gêm yn dechre am bump o'r gloch ein hamser ni.

Ond yn anffodus wrth gwrs, nid cynt o'n i wedi dechre cymryd diddordeb ac mi welais i fod y Bryndir wedi ymwagio.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y diwygiad olaf yng Nghymru yn dechre dan arweiniad Evan Roberts, Casllwchwr.

Llwyddes i ffeindio Craig drw fy mowyd." Ymlaen wedyn: "Wen i'n darllen y Beibl drwddo o'r dechre i'r diwedd pan wên i ar y môr ond nawr fydda i yn cadw at y Salme a'r Testament Newydd.

Wir, fe awn i mor bell a dweud fod ofan Madog arni hi o'r dechre; ac roedd pob un a'i stori.

Y diwygiad olaf yng Nghymru yn dechre dan arweiniad Evan Roberts, Casllwchwr.

'Nhw fydd yn dechre fel ffefrynne, a mae hynny'n codi peth o'r pwyse oddi arnon ni.

Gobeithio nad wyt ti ddim yn dechre'r lol yna eto?

O'n nhw'n eitha grymus yn y dechre ond yn y diwedd r'on ni'n rhy gryf iddyn nhw.

'Allwn i ddim stopio'n hunan,' meddai Dilwyn yn dawel, 'unwaith roeddwn i wedi dechre.' 'Mae'n dda iawn bod Nic a finne wedi dod 'na 'te.

Gwantan iawn oedd record Llanelli yn y gême yn erbyn Caerdydd--wedi'r cwbwl, dim ond un gêm ro'n ni wedi'i hennill mewn pedair blynedd ar ddeg, ac roedd hwn yn gyfle rhy dda i'w golli, er mwyn dechre unioni'r cydbwysedd.

'Unwaith mae'r wig ymlaen, yna fi'n dechre' teimlo fel Sheryl,' meddai Lisa.

Awn yn ol i Lanfaethlu eto fel y dywedais o'r blaen, 'tua'r lle bu dechre'r daith'.

Mae'r bêl 'na wedi treulio tipyn ac rwy'n siŵr dy fod ti'n dechre blino arni...'

Ddydd Sadwrn yr oedd penderfyniad y bechgyn yn amlwg reit o'r dechre a roedd lefel y sgilie hefyd yn wych, whare teg iddyn nhw.

A chyn dechre pregethu yn yr eglwys gyntaf dvma fe'n hongian y cadach coch ar fraced y lamp wrth ben y pulpud, a phob tro yr oedd am bwysleisio rhyw wirionedd yn ei bregeth, dywedai, gan bwyntlo at y cadach coch bob tro, 'And that's as true, brothers and slsters, as my lunch is in that handkerchief!' Yr oedd rhai o stori%au difyrraf Waldo yn ymwneud â'i deithiau yn b Iwerddon.

Erbyn trydedd gêm y daith ro'n ni'n dechre ymgyfarwyddo â thywydd gwahanol mis Mai yng Nghanada, ond yn y gêm honno fe gês anaf difrifol.

Am dri mis, fe aeth popeth yn 'i flan fel arfer - Luned yn dechre'i gwaith am naw ac yn gorffen am whech, ond roedd pawb ohonon ni wedi sylwi fod rhyw newid ynddi hi.

Rych chi'n dechre difaru nawr i chi alw arnon ni i ddod i'ch helpu chi!

P'run bynnag, 'roedd Rick wedi dechre poitsio efo'r hogan arall 'na.

Mae'n siwr 'mod i'n gw'bod mwy na ti, er enghraifft, am dy chwaer.' 'Paid â dechre ar y testun 'na 'to.' 'Pam?

Roedd hi'n cal aros gartre os oedd 'i mam yn waeth nag arfer, yn cal mynd adre'n gynnar bob nos a dechre'n hwyr yn y bore.

Ond roedd pawb yn hael'u canmoliaeth i'r cerflunwyr o Lunden - neb yn meddwl y gellid bod wedi llunio rhywbeth mor fyw o garreg; ac fe ddywedodd y ficer, gan gyfeirio at y llyged treiddgar, y bydde fe'n siŵr y bydde o leia un par o lyged ar agor o'r dechre i'r diwedd yn ystod 'i bregethe fe o hyn allan.