Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

defnyddiodd

defnyddiodd

Defnyddiodd yr hyn a enillodd o ddarllen a chyfieithu i gyfansoddi barddoniaeth wreiddiol.

Defnyddiodd iaith blaen, uniongyrchol i gyfleu ei neges losg.

Yn ogystal â defnyddio ei llais mawr defnyddiodd holl nerth ei chorff mawr wrth fwrw top ei desg yn erbyn y ffrâm.

Defnyddiodd, a chamddefnyddiodd Llewellyn, rythmau siarad a ffurfiau gramadeg yr iaith Gymraeg yn ei Saesneg, ond y gwir amdani yw na ellir clywed yr iaith yn sŵn canu'r cor meibion, y newyddion Cymreig hwnnw sy'n gwneud y tro yn lle iaith, diwinyddiaeth ac yn rhy aml gerddoriaeth, ond sy'n dal i gyffrwrdd a'r galon.

Defnyddiodd un dyn gyfres o ddarluniau ar gardiau chwarae plaen, gan ddefnyddio'r ddwy ochr.

Roedd un o storïau mwyaf dwys y flwyddyn, hanes dychrynllyd Josie Russell ond un sy'n rhoi hwb i'n gobeithion yn bwnc rhaglenni radio a theledu rhwydwaith: adroddodd Josie's Story yr hanes ar BBC Un a defnyddiodd BBC Radio 4 ddyddiaduron personol a theimladwy Shaun a Josie Russell yn Life with Josie.

Gwyddai awdur Gereint ac Enid rywbeth am y ffordd hon o blethu hanesion a'u hystofi'n gyfrodedd gymhleth ac fe'i defnyddiodd yn effeithiol ac yn hollol ymwybodol, er heb holl gywreinrwydd ystyrlon rhamantau'r drydedd ganrif ar ddeg.

felly, defnyddiodd nodwydd ddur, yn dirgrynu megis fforch diwnio, i reoli cyflymdra'r olwyn lythrennau.

Unwaith eto defnyddiodd ei dechneg glodwiw o osod actorion proffesiynol ochr yn ochr â phobl leol gan ddarganfod stôr o dalent yn ei sgîl.

.!" Defnyddiodd ei bys bach wedyn i durio'r Huwcyn Cwsg o gil ei llygaid.

Wrth hyrwyddo'r casgliad mewn Cymdeithasfa, defnyddiodd y Parch.

Mae Mark, fel ei dad, wedi treulio cyfnod yn y carchar a hynny am werthu cyffuriau i blant ysgol - defnyddiodd fan hufen iâ i guddio ei fusnes twyllodrus.

Defnyddiodd y bardd y gynghanedd i gyfleu rhuthr a grym y peiriannau yn effeithiol.

Defnyddiodd Sony Stiwdio Radio 1 yng Nghaerdydd i recordio llais Charlotte Church ar gyfer y CD platinwm Voice of an Angel.

Nid Adams oedd yr unig un i siarad Gwyddeleg yn ystod y sesiwn honno, defnyddiodd un o gynrychiolwyr yr SDLP yr iaith hefyd -- Bríd Rodgers -- arwydd allanol o un o'r datblygiadau mwyaf arwyddocaol ar gyfer dyfodol yr iaith Wyddeleg yng ngogledd Iwerddon.

Gwadu y cyhuddiad a wnaeth golygydd newydd Seren Gomer; "Egwyddorion ein Cyhoeddiad a gadwyd hyd yma yn ddilwgr", meddai, ond defnyddiodd Seren Caernarfon enghraifft gohebiaeth Hughes ei hun yn Seren Gomer ar fater yr eglwys wladol er mwyn profi ei bwynt: