Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

defnyddiwch

defnyddiwch

Defnyddiwch y saeth dewis i lusgo ar draws y diagram i gyd (o'r top chwith i'r gwaelod dde) fe gewch linell fylchog grynedig o gwmpas y diagram, wrth ichwi adael i fotwm y llygoden godi bydd pob gwrthrych yn cael ei ddewis fel yn y diagram ar y dde isod.

Newid Ymddangosiad Gwrthrychau Defnyddiwch y saeth i ddewis y petryal.

Defnyddiwch gaws, gwahanol fathau o hadau, saim, etc.

Gellir defnyddio bras neu eidalaidd i ddangos pwyslais ond defnyddiwch hwy yn gynnil.

Defnyddiwch gymaint o Gymraeg ag sy'n bosibl wrth gadeirio, e.e. wrth agor a chau'r cyfarfod, wrth ofyn am sylwadau, wrth fynd drwy'r agenda.

"Defnyddiwch ein benthyciad ni i glirio dyledion eich cardiau credyd." Ond os edrychwch chi'n fanwl ar y geiriad, maen nhw hefyd yn ychwanegu'r geiriau: "Dim tenantiaid.

Defnyddiwch Ungroup ar y copi ac addaswch y copi i wneud llun o'r llosgydd Bunsen gyda'r twll aer yn agored.

Defnyddiwch ein cynllun 'ymweliadau i ysgolion a cholegau' i drafod ein darpariaeth.

Defnyddiwch y Cyfeirydd Busnes i ddarganfod mwy am gwmniau yng Ngogledd Cymru.

iv) Defnyddiwch yr handlenni i gau drorau rhag i chwi binsio eich bysedd v) Peidiwch byth â gadael drorau ar agor os na fyddwch chi yn eu defnyddio ar y pryd.

Defnyddiwch Copy a Paste i wneud copi o'ch diagram - hwyrach y bydd y copi yn union uwchben y gwreiddiol felly ni fyddwch yn ei weld nes ichwi ei symud.

Defnyddiwch y dolenni ar hyd waelod eich sgrîn i fynd at y wybodaeth diweddaraf am ymgyrchoedd y Gymdeithas, a sut i ymuno â nhw...

Defnyddiwch yr un glorian, gwisgwch yr un dillad (neu rai tebyg) a phwyswch ar yr un adeg o'r dydd bob tro.

Addasu a Symud Gwrthrychau Defnyddiwch y saeth dewis a chliciwch ar y llinell yr ydych newydd ei chynhyrchu fel bo'r llinell yn cael ei dethol.

Defnyddiwch

I gael wybodaeth pellach am ein gwaith, neu aelodaeth neu rhoddion, defnyddiwch y ffurflen uchod, neu'r cyfeiriadau post ac e-bost.

Er mwyn gwneud i'r tiwb ymddangos yn agored defnyddiwch betryal bychan gyda phatrwm llenwi a phatrwm llinell gwyn.

Defnyddiwch recordiadau o ganeuon gwahanol rywogaethau o adar er mwyn sbarduno diddordeb yn eu hamrywiol ganeuon.

Os defnyddiwch Copy yn hytrach na Cut yn y ddewislen Edit fe adewir yr hyn a ddetholwyd yn y ddogfen a rhoddir copi ar y Clipfwrdd.