Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

deiniol

deiniol

Un o'r rheini oedd Deiniol Jones, a chwaraeodd yn yr ail reng ar rheng ôl yn ystod y daith.

Mae Iestyn Thomas a Deiniol Jones yn haeddu cael eu dewis, meddai Rowland Phillips.

O Iwerddon y daeth mudiad Ffrud a Charon, efallai, ac o ogledd Cymru, Deiniol a Thysilio, seintiau y cysegrwyd eglwysi iddynt yn Llanddeiniol a Llandysiliogogogoch.

Un bore, 'roedd Deiniol yn hwyr yn cyrraedd llidiart Caeau Gleision, a Charadog yn anesmwytho gan fod gwaith y fferm yn disgwyl.

Yn dilyn tymor disglaer gyda Glyn Ebwy, roedd y clo Deiniol Jones yn chwarae ei gêm gynta i Gymru.

Yn dilyn y lobïo ym Mhorthmadog bydd aelodau'r Gymdeithas yn symud ymlaen i Ganolfan Siopa Deiniol ym Mangor erbyn 2 o'r gloch.

Mae gwaith ail-adeiladu i'w wneud gan Lyn Ebwy yn dilyn ymadawiad Deiniol Jones a Nathan Budgett i Benybont.

Mae e wedi gwneud newidiade i'r tîm - dod â Iestyn Thomas a Deiniol Jones mewn.

Bydd y grwp Mansun yn perfformio yng Nghlwb AMSER - TIME, Ffordd Deiniol ar nos Sul, Hydref 22.

Aeth yn ddadl boeth rhwng Deiniol a Charadog, ac meddai Deiniol, a thôn fuddugoliaethus yn ei lais, 'Wel diolch i Dduw.