Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

deirgwaith

deirgwaith

Priododd Brychan deirgwaith, a saint oedd y rhan fwyaf o'i blant.

Bu Chesterfield ar y blaen deirgwaith - dwy o'u goliau'n dod o chwarae gosod.

Rwy'n credu ei fod, am funud o leiaf, yn falch o weld dyn yno wrth ei ochr, gan iddo afael yn dynn yn fy mraich Rhonciodd y llong yn afreolus deirgwaith ar ôl ei gilydd.

canu ddwywaith a'r tyllau'n clecian allan, a chanu deirgwaith i bawb fynd yn ôl at eu gwaith.

A bwrw'n fras fod prisiau wedi dyblu, ac enillion wedi cynyddu ryw deirgwaith, yr oedd gwir incwm wedi codi ryw hanner dros y cyfnod: camp ddigon canmoladwy.

Yn wir maen nhw'n hapusach, fel y dwedais i na phe byddai eu cyflog yn codi deirgwaith.

Canodd rywun gorn y modur deirgwaith ac yna clywyd gwaedd mewn Saesneg croyw.

Câi ddigon o ddr i'w yfed, a deuddeg owns o fara brown, yn sgwariau bychain, deirgwaith y dydd.

Ac roedd meddyg yn galw deirgwaith yr wythnos.

Roeddem ni'r plant yno deirgwaith y Sul a phob noson o'r wythnos ac eithrio Dydd Mercher a'r Sadwrn - Cwrdd Gweddi,Dosbarth Beiblaidd neu Ddosbarth Tonic Sol-ffa, Cymdeithas y Bobl Ifainc a Seiat a hyd yn oed ar ddydd Mercher, roedd te i'r aelodau yn y festri.

Ond prin yr oedd wedi camu deirgwaith pan ysgwydodd y t hyd at ei seiliau, wrth i'r drws gael ei ddymu'n ddidrugaredd ac wrth i lais bariton anferth daranu dros y lle.

'Ni wedi mynd ar y blaen deirgwaith a wedi methu cadw ar y blaen ar ôl hynny.

ie, llais rhywun, heb os nac oni bai, o gyfeiriad yr afon, a chlywodd ef ddwywaith, deirgwaith rhwng taranu gwyllt y dyfroedd, o rywle y tu isaf i 'r bont.

Bu'r cyfan yn llwyddiant mawr, ac arwyddais gytundeb yn y fan a'r lle i fynd yno deirgwaith y flwyddyn, ac mi rydw i'n dal i fynd yno hyd heddiw.

Cyfarfyddai o leiaf deirgwaith y flwyddyn ac ef oedd yn bennaf cyfrifol am lunio polisi.