Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

delwyn

delwyn

Teimlais ei bod hi'n rhaid i mi borthi sylw Delwyn ar unwaith, ac achub mantais ar falchder y gath yn ei chynffon.

Cyn i un ohonynt gael cyfle i ddweud dim, meddai Delwyn, 'Mi ddylai'r gosb fod yn addas i'r camwedd eich mawrhydi ...

wi!' ymbiliais, gan godi ar fy nhraed, 'Dyw hi ddim cynddrwg ^hynny, odi hi Delwyn?'

"Ble'r aeth eira llynedd?" fydd Mam yn ei ddweud pan fydd y gacen siocled wedi diflannu i gyd a neb yn gwybod i ble!' 'Ie,' torrodd Delwyn ar fy nhraws a "Caws o fola ci% fydd hi'n ei ddweud pan ofynna i iddi am arian i brynu hufen iâ, ac addo'i thalu'n ôl yr wythnos wedyn.'

'Tynnu cynffon cath, eich mawrhydi,' oedd ateb Delwyn.

Ond nid cyn edrych fel y gŵr drwg i gyfeiriad Delwyn a minnau.

Llenwodd lygaid y gwrachod â dicter a chasineb wrth ddeall bod Delwyn wedi gweld drwy eu cynllwyn.

Edrychodd Delwyn a minnau ar ein gilydd.

'Camgymeriad ar ran y gwrachod, eich mawrhydi!' meddai Delwyn fel ergyd o wn.

Ond roedd Delwyn yn gyflym iawn i weld bod rhywbeth o'i le.

allwch chi ddim gwneud hynny!' gwaeddodd Delwyn.

Delwyn Richards

Yr oedd Delwyn wedi gwneud argraff ffafriol arni.

'Mi gymerith dipyn o amser i chi ddod o hyd i'r holl bethe 'na,' meddai Delwyn yn obeithiol.

'Y...y gair boda ...' dechreuodd Delwyn yn betrusgar iawn, gan chwilio am rywbeth credadwy i'w ddweud.

Gwelwn fod meddwl Delwyn yn gweithio fel melin bapur.

Trodd Delwyn ati'n gyflym, 'Tasg bach iawn i unrhyw wrach gwerth 'i halen fydde gosod cynffon wrthi!' Gwyrodd y gwrachod eu pennau.

Cochodd Delwyn a minnau.

'...yn enwedig cynffon mor brydferth ag un eich mawrhydi,' ychwanegodd Delwyn.

'Nag yw, wir ...' Mi allwn i weld oddi wrth lais Delwyn bod ofn arno yntau hefyd.

Yr oedd Delwyn wedi cael y gorau arnynt.