Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

derbyniwyd

derbyniwyd

Derbyniwyd llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn hysbysu nad oedd yn dymuno ymyrryd yn y cais ac yn gofyn i'r Cyngor hwn ei benderfynu.

CYFLWYNWYD adroddiad y Prif Swyddog Technegol y derbyniwyd cwynion parhaol am y cyflenwad dŵr ar yr ystad uchod.

Yn ystod y dyddiau nesaf, gwirfoddolodd naw mil o bobl, a derbyniwyd dwy fil ohonynt i rengoedd y Polîs Arbennig.

(b) Dyluniad Cartrefi yng Nghymru Wledig Astudiaeth Ymchwil y Cyngor Cefn Gwlad CYFLWYNWYD adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio y derbyniwyd yn ddiweddar gopi o'r adroddiad uchod gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru gyda chais am sylwadau'r Cyngor arno.

Derbyniwyd rhoddion er cof tuag at Gronfa'r Eglwys Santes Fair drwy law D.

Yn sicr, bu lansio'r sianel newydd yn gyfrifol am ddenu diddordeb darpar gyflwynwyr, a derbyniwyd dros 1,000 o geisiadau.

Rhoddwyd y penderfyniad a ganlyn i'r Gynhadledd ac fe'i derbyniwyd: "Fod y Gynhadledd hon yn datgan ei barn yn ffafr Deiseb o blaid hunan-lywodraeth seneddol i Gymru%.

Derbyniwyd dirprwyaeth o Bwyllgor y Maes Chwarae a chytunwyd mewn egwyddor a'r cais a gyflwynwyd ynglŷn a'r manteision o gael cydweithrediad agosach a'r Cyngor.

Derbyniwyd rhoddion er cof tuag at Ysbyty Llandudno trwy law D.

mewn canlyniad i'r arbrawf lwyddiannus, cytunodd llywodraeth ffrainc i roddi blwyddyn o brawf i'r ddyfais, ac ar ddiwedd y cyfnod prawf, fe'i derbyniwyd yn ddiamheuaeth.

(ch)Croesfan Merllyn, Criccieth (Dygwyd yr eitem hon gerbron fel mater o frys ar ardystiad y Cadeirydd oherwydd y derbyniwyd llythyr gan y Rheilffyrdd Prydeinig ar ôl i'r rhaglen gael ei hanfon at yr aelodau a'r brys i ymateb).

Cyflwynwyd yr argymhelliad hwnnw i'r Pwyllgor Gwaith a derbyniwyd ef yn ddi-wrthwynebiad yno.

Derbyniwyd yr egwyddor o daliadau ychwanegol i ardaloedd llai breintiedig.

Mi basiais, er gwaethaf Madam Wen, a derbyniwyd fi'n ymgeisydd am y weinidogaeth.

Derbyniwyd chwech i gymundeb, bu farw un, a bedyddiwyd tri.

Derbyniwyd rhoddion er cof tuag at y Feddygfa Llanrwst trwy law D.

bu'n llwyddiant mawr a derbyniwyd dros ddeng mil o faneri unigol wedi'u gwneud â llaw i'w huno yn y rhuban hir.

Yn gyntaf derbyniwyd cyd-gyfrifoldeb dynoliaeth am stâd ein planed a'n dibyniaeth ar y prosesau ecolegol sy'n ein cynnal.

A chyda naw o ymgeiswyr eraill fe'm derbyniwyd i'r coleg hwnnw i baratoi at y Weinidogaeth.

(c) Pont Rhyd Hir, Ffordd y Cob, Pwllheli (Dygwyd yr eitem hon gerbron fel mater o frys ar ardystiad y Cadeirydd oherwydd y derbyniwyd llythyr gan Gyfarwyddwr Priffyrdd y Cyngor Sir ar ôl i'r rhaglen gael ei hanfon at yr aelodau a'r brys i ymateb).

Derbyniwyd llythyr gan Gangen Llandwrog yn gofyn i'r rhanbarth wrthwynebu datblygu Belan a thir cyfagos.

Derbyniwyd ar ddiwrnod y Pwyllgor gais cynllunio diwygiedig gan y perchennog.

CYFLWYNWYD adroddiad y Swyddog Adeiladau y derbyniwyd cwynion parhaol am ymddygiad y tenant.

Yn ystod y gwasanaeth derbyniwyd saith o bobl ieuanc yr Eglwys yn gyflawn aelodau.

Derbyniwyd grant gan y Swyddfa Gymreig i brynu safle yn y pentref a oedd yn cynnwys hen siop a chasgliad o dai oedd bellach yn adfeilion.

Dyma'r sylwadau a wnaeth y rhai llai na bodlon: Do, ond dim cymaint ar ail iaith ag ar yr iaith gyntaf (Powys); Roedd y ffeil yn wag pan y'i derbyniwyd ac mae'n para'n wag (Dyfed); A bod yn onest ni ches lawer o fudd o'r deunyddiau.

Ym Maesteg derbyniwyd croeso cynnes a the Cymreig ganddynt yng nghartref rhieni'r Athro roedd Mrs Joseph wedi paratoi dros gant o "bicau ar y mân" iddynt ymhlith danteithion eraill.

Yn achos Ail iaith Uwchradd, derbyniwyd arweiniad ar sut i gynllunio llawlyfr adran.

Capel Salem oedd cartref crefyddol y teulu yng Nghaernarfon, ac yno y derbyniwyd W.