Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dewisir

dewisir

Dewisir aelodau'r is-bwyllgorau o aelodaeth y Pwyllgor Rheoli ac nid oes neb wedi ei gyfethol.

Mae Andrew Flintoff a Matthew Hoggard wedi eu cynnwys yng ngharfan Lloegr - ond y tebygrwydd yw y dewisir yr un tîm ag a chwaraeodd yn y prawf cyntaf yn Lahore.

Nid oherwydd ei bod yn haws crafu'r pridd sydd eisoes wedi'i droi neu ei balu y dewisir lleoliad o'r fath ond oherwydd nad oes drywydd ar bridd felly ac na all gelyn sy'n dibynnu ar ei ffroen ddilyn trywydd o'r ganolfan i'r llecyn magu.

Dewisir rhain gan y Llywodraethwyr yn dilyn proses recriwtio agored.

Ar ddiwedd pob wythnos dewisir un y mae'r gweddill yn ei ddrwglecio i'w droi o'r aelwyd.

Nid ar siawns y dewisir lleoliad y twll ac os bydd cae tro neu ardd yn cael ei thrin yn agos at ganolfan cwningod dyna'r lle y dewis y fam guddio'i hepil.

Bob haf, dewisir rhai miloedd o'r goreuon o blith plant ysgol Libya i dreulio tair wythnos mewn gwersylloedd.

Cymru yw'r unig genedl lle dewisir y cynrychiolydd mewn cystadleuaeth arall.