Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dewiswch

dewiswch

Opera 3+ Ar y brif ddewislen, cliciwch Navigation a dewiswch Set Home.

Ceisiwch osgoi saws cyfoethog a dewiswch salad ffrwythau neu ffrwythau ffres fel melysfwyd.

Llusgwch ar draws y pennawd i'w ddewis ac yna dewiswch Pennawd o'r ddewislen Style, cliciwch y botwm canoli ac yna ewch yn ôl at ddechrau'r testun.

Dewiswch Homepage o'r rhestr o gategorïau.

Dewiswch icon WWW o'r rhestr o gategorïau.

Cwtogwch neu'n well byth, peidiwch ag ychwanegu siwgr at eich te neu'ch coffi a dewiswch ddiodydd ysgafn 'di-siwgr'.

Torri a Gludo Dewiswch y geiriau go iawn trwy osod y cyrchwr o'u blaen a llusgo ar draws y geiriau.

(c) Dewiswch un uned neu bennod o'r cynllun a'i harchwilio'n fwy manwl.

Netscape Navigator 2+ Ar y brif ddewislen, cliciwch Options ac yna dewiswch General Preferences Dewiswch Navigator o'r rhestr o gategorïau.

Dewiswch laeth hanner sgim neu sgim yn hytrach na llaeth cyffredin.

Dewiswch Select All o Edit a newidiwch y ffont i Times.

Netscape Navigator 4+ Ar y brif ddewislen, cliciwch Edit ac yna dewiswch Preferences Dewiswch Navigator o'r rhestr o gategorïau.

Dewiswch Navigator o'r rhestr o gategorïau.

Dewiswch o'r ddewislen ac i ffwrdd â chi.

Yn nesa gosodwch y cyrchwr ar ôl Wali Tomos ac o'r ddewislen Edit dewiswch Paste; mae hyn yn gosod beth bynag sydd ar y Clipfwrdd i mewn lle mae'r cyrchwr yn fflachio.

Wrth adael Opera, dewiswch flwch gwirio (checkbox) Save Windows.

Yna ewch at y ddewislen Edit a dewiswch Cut.

Er mwyn cadw eich gwaith ewch at y ddewislen File a dewiswch Save.

Cau eich Dogfen Ar ôl ichwi orffen gweithio gyda'r ddogfen ewch at y ddewislen File a dewiswch Close.

Ar y brif ddewislen, cliciwch Navigation a dewiswch Set Home.

Dewiswch Group o'r ddewislen Arrange, mae hyn yn gwneud y diagram yn un gwrthrych ( mae Ungroup Picture yn dadwneud hyn).

Internet Explorer for Windows 3.1 Ar y brif ddewislen, cliciwch View ac yna dewiswch Options Dewiswch Navigation o'r rhestr o gategorïau.

Argraffu I argraffu dogfen dewiswch Print o'r ddewislen File gwnewch yn siwr fod y blychau dewis yn cynnwys y wybodaeth gywir am y tudalennau i'w hargraffu.

Internet Explorer 3+ Ar y brif ddewislen, cliciwch View ac yna dewiswch Internet Options Dewiswch Navigation o'r rhestr o gategorïau.

Netscape Navigator ar gyfer Apple Macintosh Ar y brif ddewislen, cliciwch Edit ac yna dewiswch Preferences Dewiswch Navigator o'r rhestr o gategorïau.

Internet Explorer 5+ Ar y brif ddewislen, cliciwch Tools ac yna dewiswch Internet Options Dewiswch General o'r rhestr o gategorïau.

America Online 3+ Ar y brif ddewislen, cliciwch Members ac yna dewiswch Preferences Dewiswch icon WWW o'r rhestr o gategorïau.

Dewiswch Navigation o'r rhestr o gategorïau.

Ym maes y Global Home Page, teipiwch ein URL ni - http://www.bbc.co.uk/cymru Cliciwch OK Wrth adael Opera, dewiswch flwch gwirio (checkbox) Save Windows.

Internet Explorer 4+ Ar y brif ddewislen, cliciwch View ac yna dewiswch Internet Options Dewiswch Homepage o'r rhestr o gategorïau.

Dewiswch ddarnau coch o gig gan dorri neu ddraenio unrhyw fraster.

Os oes arnoch eisiau i'r hirgrwn fod tu ôl i'r petryal dewiswch Move to Back o'r ddewislen Arrange.

Dewiswch gaws calori-isel fel caws tyddyn, Edam a Camembert yn hytrach na chaws calori-uchel fel Cheddar, Stilton ac ati.

Yna ewch at y patrwm llenwi a dewiswch batrwm i lenwi'r petryal.

Dewiswch General o'r rhestr o gategorïau.

Dylunio Agorwch ddogfen newydd yn ClarisWorks a dewiswch Show Tools o'r ddewislen View (neu cliciwch ar y botwm dangos arfau), bydd hyn yn agor blwch arfau ar y chwith a bydd y dewislenni yn newid.

'Dewiswch chi'r drosedd i'w chosbi, o Frenhines y Cathod,' gwichiodd Mini.

Yn y blwch trafod teipiwch enw'r arddull yn y blwch Name ac yna dewiswch y nodweddion arddull (arddull, y ffont, a'r maint etc ) y mae arnoch eu heisiau ac yna clicio Add a Done.