Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dibyniaeth

dibyniaeth

Mae'n gyfle hefyd inni gydnabod ein dibyniaeth ninnau ar Ragluniaeth.

Targedau cyrhaeddiad, Datganiadau o Gyrhaeddiad a datganiadau ar ddiwedd Cyfnodau Allweddol;Y berthynas rhwng iaith leiafrifol â gyrfaoedd yn y sector cyhoeddus; h.y a ydyw'n cynyddu dibyniaeth yr iaith ar lywodraeth leol a chanolog, ac os ydyw, beth yw'r canlyniadau i awtonomi'r grŵp iaith hwnnw?

unigolion i leihau eu dibyniaeth ar gymorth personol.

Dydi hyn ar ei ben ei hun ddim yn golygu y gall y person ymuno'n llawn mewn bywyd cymdeithasol, ond gall leihau dibyniaeth ar gymorth personol, a gall hynny yn ei dro arwain at gynnydd mewn rheolaeth.

Berf/Ansoddair: dibyniaeth gyntaf.

Yna'n sydyn sylweddolodd faint ei dibyniaeth ar ei thad.

Tri cham: hunan-ddibyniaeth (enw), dibyniaeth gyntaf (berf, ansoddair), ail ddibyniaeth (adferf).

Dibyniaeth gydberthynol Dyna orffen felly y rhan gyntaf o'r hyn sydd gen i i'w ddweud - sef pam mai hon yw brawddeg bwysica'r iaith ac yn graidd i gynllunio'r dysgu iaith.

Rhifaf yr elfennau yn awr yn ôl egwyddor dibyniaeth gydberthynol, nid yn ôl trefn linynnu olynol allanol yn rhediad cystrawen, a hynny er mwyn esbonio fy mhwynt.

Yn gyntaf derbyniwyd cyd-gyfrifoldeb dynoliaeth am stâd ein planed a'n dibyniaeth ar y prosesau ecolegol sy'n ein cynnal.

Mae yna dair elfen greiddiol, a'r drefn sydd gennyf mewn golwg yw trefn eu perthynas ystyrlon neu eu dibyniaeth.

Er gwrthwynebiadau gwleidyddol (ac yn aml, ansicrwydd gwyddonol), yn ystod y chwarter canrif ddiwethaf, trawsnewidiwyd ein hamgyffred o'n dibyniaeth ar yr amgylchedd - tyfodd ymwybyddiaeth newydd ac, yn araf, blaenoriaethau newydd.