Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dibynnol

dibynnol

Gwelir fod Cymru'n llawer mwy dibynnol ar laswellt na'r gwledydd eraill.

Ac er y gellir barnu bod y dro%edigaeth ysbrydol yn un gonfensiynol iawn, y mae profiad o'r fath yn llawer llai dibynnol ar gyfundrefn resymegol y mae'n rhaid ei gweithio allan yn ofalus, ac mae hefyd yn nes at draddodiad y nofel Gymraeg y dylanwadwyd arni i gymaint graddau gan y cofiant.

Fel y traddodais eisoes mewn darlith Eisteddfodol, daeth ffermwyr yn fwy dibynnol ar ynni o oleu a nwy nag ar ynni'r haul.

Mae'r defnydd hwn o wahanol Foddau'r Ferf yn amrywio tôn gyffredinol y Llythur, sy'n gymysg o bendantrwydd y Mynegol ac oferedd y Dibynnol i amwyster y Gorchmynnol sy'n cyfuno'r diffyg amynedd efo'r dyn pengaled pwl ei oleuni a'r parch a'r anwyldeb y mae'n ei haeddu fel unigolyn rhydd a chanddo'r hawl i ddewis.

Cymru yn fwy dibynnol ar gwmnïau tramor i greu gwaith, 130 o Ogledd America, 50 o'r Almaen a 40 o Siapan.

Nid oedd wedi bod ar ôl hynny am nad oedd ei phartner canfasio ar gael, ond nid oedd am adael i neb wybod y rheswm rhag ofn iddi ymddangos un ai'n rhy wan a dibynnol neu'n waeth fyth yn ormod o wraig fawr i fynd efo neb arall.

Mae ei ddefnydd crefftus o'r Modd Dibynnol yn dwysa/ u'r argraff o wanc truenus yr ymchwil ofer.

Mae cefn gwlad wedi newid yn llwyr, mae pobl yn mwynhau'r un moethusrwydd a phobl y trefi, a lleiafrif bellach sy'n byw yn y wlad sy'n uniongyrchol dibynnol ar y tir am eu bywoliaeth.