Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

diet

diet

Yn ôl y cyngor a roddir i'r merched, dylid - ymarfer yn gyson - bwyta diet cytbwys wedi ei reoli'n ofalus - byw bywydau iach - cael cyrff heini

Cynllunio'ch diet Cyn eistedd i lawr i gynllunio'ch patrwm colli pwysau, gwnewch yn siwr eich bod wedi deall y Canllaw i golli pwysau'n llwyddiannus ac wedi deall yr awgrymiadau sydd yn y Cynllun deg pwynt.

Hwyrach y byddech yn hoffi cadw at eich diet arferol yn ystod yr wythnos, er mwyn i chi allu llacio'r rheolau ar y penwythnosau.

Mae ymarfer corff yn rheolaidd yn eich helpu gyda diet dda ac mae o gymorth arbennig gan ei fod yn annog i fraster gormodol gael ei losgi, yn hytrach na meinwe cyhyrau.

Mae'n amlwg ei fod yn gwneud mwy o synnwyr bwyta diet iach a chymryd digon o ymarfer corff.

Canllaw i golli pwysau'n llwyddiannus Ymgynhorwch a'ch meddyg cyn dechrau'ch diet os ydych yn cymryd unrhyw fath o feddyginiaeth neu os ydych yn dioddef o unrhyw gyflwr meddygol.

'Yn bersonol, rydw i'n gwthio diet 'dim braster', achos mi weithiodd o i mi.

Ceisiwch gadw 'Dyddiadur diet' am ychydig ddyddiau, gan ysgrifennu rhestr o'r bwydydd rydych yn ei bwyta a'r amser a'r lle y cawsant eu bwyta.

Ei Feibl ar y funud oedd yr F-plan diet.

Pan fydd hyn yn digwydd nid oes pwysau yn cael ei golli hyd yn oed os dilynir diet llym.

A dweud y gwir, dwi'n bwyta mwy o fwyd ar y diet nag oeddwn i fel arall.'

Cynllunio'ch diet eich hun Cofiwch nad yw cyfrif caloriau yn ddigon.

Newid eich arferion bwyta Mae gwneud newidiadau mewn arferion bwyta, er mwyn cwtogi ar fraster a siwgr yn eich diet a chynyddu ffibr gaiff ei fwyta, yn bwysig er mwyn cynnal iechyd da.

Er mwyn cadw at y pwysau hyn yn hytrach na cholli mwy, rhaid i chi gynyddu'r maint o fara, tatws, reis, pasta a ffrwythau yn eich diet yn raddol.