Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

diflanedig

diflanedig

I ddychwelyd at deitl yr erthygl, a'r dinosoriaid diflanedig, nid yw'r esblygu sy'n digwydd ym myd natur mor hawdd ei ddeall â'r amcanu syml a geir yn yr algorithm genetig.

Ac mae'r wyau toredig a pherfedd ceiliogod yn siarad rhwng y meini ac o dan y cromlechi am genedlaethau diflanedig sydd yno o hyd yn llygaid ac yn llafar y Casiaid.

Y Ffawdheglwr Diflanedig Yn y Saesneg gwreiddiol - The Vanishing Hitch hiker.

Mewn amrywiol lefelau o fewn y mawnogydd, mae cofnod o amodau tywydd y gorffennol ynghyd â ffurfiau diflanedig o fywyd gwyllt a hefyd weddillion dynol wedi'u cadw.

Ym myd natur ceir enghreifftiau syfrdanol o greaduriaid sydd wedi llwyddo i ymaddasu i'w hamgylchedd yn ogystal ag olion y rhai a fethodd, megis y dinosoriaid diflanedig.

Yn wir, synnwn i fawr nad yw ergydion bywyd yn golygu mwy iddi heddiw na disgleirdeb diflanedig ei dau Oscar.

Amhosibl anghofio, mor gariadus-fanwl a naturiol yw'r darlun a roir yma o fywyd diflanedig Ceredigion wledig, mai profiad yr awdur yw deunydd y ddrama-gerdd.

Amhosibl yw anwybyddu, i enwi ond ychydig, y sychder a'r rhyfeloedd yn Eritrea, Ethiopia, Swdan a Somalia; trychinebau Bopal, yr Exon Valdes a'r Braer, dylanwad damweiniau Chernobyl a Three Mile Island, y twll yn yr haenen Osôn, coedwigoedd diflanedig Brasil a Bafaria, llifogydd Bangladesh ac felly ymlaen.

I ffwrdd â ni wedyn y tu ôl i un o'r tomennydd coed, a mwynhau smôc bob un cyn i'n cyfaill 'diflanedig' ailymddangos.

Pwy a ŵyr, efallai mai dyn fydd dinosoriaid diflanedig y dyfodol, wedi esblygiad pellach y cyfrifiadur!