Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dig

dig

(ii) economi caee%dig, h.y.

Ydach chi ddim yn dal dig wrthon ni, yn nac dach?

Y 'beatniks' yn dod i'r amlwg gyda'u geirfa newydd: cats, dig,hip a groovy.

Y mae'n od fel y bydd drws cae%dig yn eich cymell i'w agor.

'Roedd sawl aelod o'r rhyw deg yn rhai dig.

Yn wir, teimlai nad oedd yn gwneud unrhyw ystyr confensiynol o gwbl iddo ef, o bawb, fod yn barod i beidio â dal dig wrth feddwl am y berthynas arbennig a oedd rhyngddo ef a Marie.

Gallai clocsio, fodd bynnag, barhau mewn tafarndai llawn a thu ôl i lenni caee%dig gan nad oedd angen cymaint â hynny o le i'w pherfformio.

Yr athroniaeth honno yw "historigiaeth", sef y gred fod hanes yn fyd caeê;dig y gellir esbonio popeth ynddo heb edrych y tu allan iddo.

basai'n beth trist, yn drychineb yn wir, tasai sgrifennu yn y dull realaidd o bryd i'w gilydd yn mynd yn infra dig.

Ond mi allech ollwng iddi hi efo Nedw a gwenu a chwerthin y faint a fynnech chi heb ennyn dig awdurdod na thynnu gwg y sefydliad.

Yn yr hen fyd yr oedd pobl yn addoli neu'n dwyfoli pethau cree%dig.

Er enghraifft, 'roedd datblygiadau megis ffenestri a drysau modern, rendro ac adeiladu pyrth yn ganiataee%dig oddi mewn i ardal gadwraeth ar hyn o bryd.

Yr oedd Eglwys Gynulleidfaol Llanfaches yn ymgais i gynnal canllawiau cadarn i'r ffyddloniaid heb greu cyfeillach gaee%dig.

Y mae'r ysbryd grasol a milwriaethus hwn tuag at anghredinwyr a'r argyhoeddiad fod yr Efengyl yn rhodd amhrisiadwy i'w rhannu â phawb sydd o fewn cyrraedd yn anhepgor onid yw'r Eglwys Gristionogol i ddirywio'n glwb caee%dig.