Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dihangfa

dihangfa

Ar ddydd o brysur bwyso, pe na bai'r gohebydd cyson wrth law, ni fyddai dihangfa hyd yn oed i'r mwyaf diymhongar rhag ymddangos ar y sgrîn.

Cais llawn - dihangfa dân Rheswm: Gohiriwyd y cais hyd nes y derbynnid cais adeilad rhestredig gan yr ymgeisydd.

Creu dihangfa iddo'i hun o'r pethau y mae'n gyfarwydd â hwy.

Ond dihangfa oedd hyn oll i Ynot; allan y nos neu beidio, adre'n hwyr neu beidio, rhaid oedd dychwelyd bob nos i gysgu hefo Arabrab, neu o leiaf i orwedd yn effro tra chwythai a chwyrnai ei hanadl wnionllyd drosto.

Mae nhw'n gallu chwerthin, becso a mwynhau'r rhyddhad pan fo dihangfa'n dod.

Mi gollodd ei Fab ei waed er eich mwyn chi, er mwyn i chi gael cynnig dihangfa.' Dduw ein Tad, diolch i ti am y cynnig sydd yn dy Air di y cynnig o fywyd tragwyddol i bob un ohonom.

Mae hefyd yn tanlinellu'r ofn fod i Islam apêl wleidyddol i ddynion sy'n erfyn dihangfa o'r chwalfa economiadd.

Dihangfa ac atynfa dwristaidd i eraill...