Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dilynwyd

dilynwyd

Dilynwyd y gwasanaeth yn yr Amlosgfa Bae Colwyn.

Dilynwyd ef gan ei gynffonwyr tra sleifiodd y gweddill i'r un gornel â Dilwyn ac Ifan.

Dilynwyd gorchest OBrien gan Awstraliad arall, Erica Roe a ddadorchuddiodd ei bronnau 41 modfedd i'r byd yn Ionawr 1984 yn ystod gêm rhwng Awstralia a Lloegr yn Nhwickenham eto.

Dilynwyd y teulu yn Hafodymaidd gan y diweddar Hugh Evan Williams a'r teulu a ddaeth yma o ardal Tŷ Mawr.

Dilynwyd clec un daran gan fflach mellten ymron ar unwaith.

Dilynwyd ef gan un o'r peli bach oedd wedi bod yn ei arwain.

Dilynwyd hi gan ...

Fe'i dilynwyd gan don ar ôl ton o ryfelwyr a redodd at y ddraig.

A dilynwyd ef tros y cenedlaethau gan rai fel Thomas Rees, Beriah Gwynfe Evans, Thomas Shankland ac R. T. Jenkins.

Dilynwyd I Bant y Bwgan gan ragor o gomedi%au radio, gydag amryw ohonynt yn cael ail fywyd ar y llwyfan wedyn a rhai yn y man ar deledu hefyd.

Dilynwyd yr esiampl hon gan y ddau brif enwad arall, yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr.

Aeth Peter Owen ar ei ôl ac wedi petruso ychydig dilynwyd yntau gan y pedwar arall.

Dilynwyd y cyfieithiad hwn gan lawer o rai eraill yn yr un cylchgrawn.