Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dilynwyr

dilynwyr

Priodol yw cofio fod pwysau mawr ar Thomas Charles a'i debyg i brofi y gallent gadw trefn ar eu dilynwyr.

Ers ei lansio ym mis Ionawr, mae Station Road eisoes wedi denu dilynwyr ffyddlon.

Thema ganolog: Gwrthdaro: y gwrthdaro rhwng yr hen werthoedd a'r gwerthoedd newydd, rhwng Cymru Oes Victoria a Chymru'r ugeinfed ganrif; rhwng Sosialaeth a Chyfalafiaeth; rhwng anterth a dechreuad cwymp yr Ymerodraethau Mawrion; rhwng aelodau'r Orsedd, cefnogwyr a dilynwyr Iolo Morganwg, a'r ysgolheigion newydd, dinoethwyr Iolo; rhwng beirdd hen-ffasiwn yr Orsedd a beirdd 'yr Ysgol Newydd'; rhwng cenedlaetholdeb a Phrydeindod.

Fel pob arweinwyr yr oeddent yn awyddus i gadw cysylltiad agos â'u dilynwyr a rhoi arweiniad iddynt.

Arwyddocaol hefyd yw'r ffaith fod un siop fferyllydd neu 'drugstore', yn ceisio ennil dilynwyr wrth sôn fod y person tu ôl i'w cownteri nhw yn cofio enw eich plentyn pan ewch i mewn yno!

Trwy awgrym, cysylltwyd dilynwyr John Frost ag eithr nid Siartaeth fel y cyfryw ydoedd, ond y llygru a'r bwystfileiddio oedd wedi eu gorfodi ar y bobl.

Heddiw, mae llawer o'r hysbysebion yn ennill dilynwyr drwy beidio enwi'r nwyddau yn ormodol (er enghraifft, y rhai 'Guiness').