Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

din

din

Arhosais i bethau ddod atynt eu hunain ryw ychydig: y fegin yn dal i weithio er bod yr esgyrn yn ratlo ar ôl y glec, ac roedd y byd yn dechrau sadio wedi fy nhaith din-dros-ben drwy'r awyr ar ddeng milltir ar hugain yr awr.

Nid gormod o beth fyddai iddynt rwbio ei drwyn yn y pridd a rhoi chwip din iddo bob tro y daliant ef yn yr ardd.

"'Y Gath" ydi enw'r heddlu ar Dan Din yma.

'Dere ma ac fe gei di ysgub ar dy din?' galwodd Vera gan blygu i godi'r bag o'r palmant.

Owan Jos Ty'n Llech ddwedodd wrtho pan oedd yn dyrnu'n y Fadog 'Cau dy geg, neu cad dy din allan o gyrraedd blaen fy nhroed i'.

Gad ti i Mami edrych ar dy ôl di a sychu dy din di,' ebe Gary eto a gwen faleisus ar ei wefusau .

Roedd y tri arall, Mop, Dan Din a Jaco'n llawer llai eu maint ac yn ieuengach na'r bos.

Ond nid oedd Herriot yn meddwl llawer o'r syniad, oherwydd ni allai dderbyn y gallai rhoi rhywbeth yng ngheg un bibell byth ddylanwadu ar beth a ddeuai o din un arall!

Gyrru'r car yn wysg ei din am ryw ddeugain llath, a dod o hud i'r ffordd.

Yn anffodus o safbwynt yr ast a'i pherchennog roedd Cadwgan, mab bychan y ty, wedi cael chwisl din gan Santa Clos.

Os byddi di wedi cael y profiad fyddi di ddim yn gallu ei gelu, ond mi fyddwn ni'n gwybod yn syth os byddi di'n deud celwydd.' Galwodd Bilo ar Dan Din i osod y dasg nesaf.

Y Eidal yw'r tîm cynta i gyrraedd rownd wyth olaf Euro 2000 yn dilyn gêm ddi-sgôr - a din-nod - rhwng Sweden a Thwrci yng Ngrwp B yn Eindhoven neithiwr.

Fe'i cysylltir â thactegau dan-din a gwrth-genedlaethol adeg ailwampio'r cyfansoddiad ar ddechrau'r wythdegau, pan gafodd Que/ bec ei diystyru'n warthus a'i gadael yn ei gwendid ar noson y 'cyllyll hirion'.

'Oes rhaid i rywun fod gartre?' Ailadroddodd Dan Din y geiriau mewn llais main gwawdus.

Wyneb main fel ffured oedd gan Dan Din a'i wallt yn gudynnau blêr ar ei ben ac yn dwysa/ u gwelwder ei wyneb.

Duw wyr o ble daw e, ond mae rhywbeth neis ar y ffordd - nid arian o angenrhaid, ond beth bynnag yw e, fe fyddi din falch ohono.

Fe fydd din tueddu i arafu tipyn yr wythnos hon, ac y maen hen bryd.

Does dim rhaid i ti ganu'r gloch ac aros i rywun agor y drws i ti.' Symudodd Dan Din yn ei ôl i bwyso yn erbyn y fainc yng nghefn y garej a daeth Bilo i sefyll o flaen Dei.

Gorweddai yno'n syfrdan, ei grys am 'i ganol a'i din a'i geillie briw yn destun gwawd hiliol i ambell wag a eisteddai gerllaw yn y coridor.

'Hy, dwi'n ei gofio fo'n dwad yma i chwilota am waith ar ôl crafu drwy'i din i ennill gradd yn Aber.

"Yr unig beth a fedar symud mul mor ystyfnig a Matthew'r Sgidia' ydi stic o ddeinameit i fyny 'i din.