Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

diolchodd

diolchodd

Prynodd Sioned beint iddo a diolchodd fel pe bai wedi cael hanner y dafarn.

`Gyda phleser,' ebe Harri, `ond i chwi fod yn gyfrifol i mi am ganpunt os digwyddiff rhwbeth iddo.' `Dim peryg,' ebe'r Yswain, ac ychwanegodd, `ond tyrd dy hun efo ni, mi fydd yn dda gen i dy weld yn y cwmni.' Diolchodd Harri iddo, a theimlai yn hynod o hapus fod ei feistr tir wedi ei wahodd i ymuno â'r boneddigion oedd yn myned ar ôl y cŵn ddydd Llun, ac ni wnaeth efe ddim arall bron hyd y dydd penodedig ond ei daclu ei hun a'i geffyl ar gyfer yr amgylchiad.

Diolchodd y Llywydd yn gynnes i'r rhai sy'n ein cynrychioli ar y cyrff cyhoeddus.

Diolchodd y Ddynas Seffti, yn grynedig, am y banad.

Diolchodd y Llywydd i Jane Jones a Rhiannon Ellis am

Is-bwyllgor Celf a Chrefft (Averill Thomas): Diolchodd Mrs Thomas i aelodau'r is-bwyllgor am y gwaith rhagorol a wnaethpwyd ar gyfer yr arddangosfa yng Nglynllifon.

Diolchodd y Llywydd yn gynnes iawn i'r Pwyllgor Celf a Chrefft am baratoi'n helaeth iawn ar gyfer y noson.

Diolchodd y Llywydd i bawb am eu cefnogaeth, cafwyd noson gymdeithasol hynod o lwyddiannus a bonws oedd yr elw sylweddol a wnaethpwyd.

Diolchodd Miss Bassett yn gynnes iawn i Mr Bevan.

Diolchodd Mrs Jane Jones i bawb am eu cyd-weithrediad yn ystod Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon ac yn ystod yr wythnosau y bu'r Pwyllgor Celf a Chrefft yn paratoi'r arddangosfa.

Diolchodd Dafydd Thomas i'r cwmni%au Cymraeg am

Diolchodd i Gary Holdsworth ar ran y cynghorwyr i gyd am ei arweiniad gyda'r amrywiol ymholiadau.

Diolchodd i'r drefn ei fod yn rhif hawdd i'w gofio.

Diolchodd i G.DDC am gymryd trosodd yr ysgrifenyddiaeth ym Mis Medi.

Diolchodd ar y funud am gwmni llyfrau yn hytrach na'r cwmni yr ochr draw i'r drws.

Beth bynnag wnei di, cadw'n glir oddi wrth y deisan gwsberis.' Diolchodd Dan iddo am y cyngor, ac yna troes i frysio ymaith.

A ma'r llall ar - ' A diolchodd iddo sylweddoli beth yr oedd o'n ei ddeud, cyn iddo roi ei droed ynddi!

Cymrodd y lluniau a diolchodd i'r dyn a ffarwelio ag o.

Wrth i dymor y swyddogion Rhanbarth ddod i ben, diolchodd Meira i Jane Jones, Rhiannon Ellis a Pat Lloyd am eu gwaith clodwiw a'u cyd-weithrediad yn ystod y ddwy flynedd.