Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

diolchwyd

diolchwyd

Diolchwyd iddo am sgwrs hynod o ddifyr gan Mrs Bridget Evans.

Diolchwyd i'r Trysorydd am ei gwaith.

Diolchwyd i Gangen Rhiwlas am wneud paned o de, bydd y te dan ofal Cangen Rhosgadfan y tro nesaf.

Ar ddiwedd sgwrs Mr Bevan mwynhawyd paned o de a bisgedi a diolchwyd i Mr Bevan ar ein rhan gan Mrs Mary Roberts.

Diolchwyd iddi gan Mrs Glenys John.

Diolchwyd i gangen Rhosgadfan am y te - tro TREGARTH nesaf.

Diolchwyd i Gary Holdsworth o'r Asiantaeth Fudd-Daliadau am ei bresenoldeb.Bu iddo fynychu cyfarfod o'r gweithwyr i annerch cynghorwyr ar y DSS a'r sustem fudd-daliadau.

Is-drysorydd Rhanbarth: Diolchwyd i Alwen Jones, Cangen Llandwrog am ymgymryd a'r swydd a chroesawyd hi i'r tim gan y Llywydd.

Diolchwyd i Dottie James a Roger Fox am baratoi'r ddogfen ymateb i Ad-drefniant Llywodraeth Leol ac i Mandy Wix am ei hymateb, ar ran CCPC., i'r ddogfen ar Ddawns.

Diolchwyd yn fawr i Mary Roberts, yr Is-ysgrifennydd Rhanbarth, am eu gwaith diwyd yn trefnu'r raffl.

Diolchwyd iddo ef a'r gwestwragedd, gan Eirlys Pritchard.

Fe ddaeth Huw yn ei ôl, diolchwyd i'r nyrs garedig a oedd wedi rhoi croeso mor gynnes a newydd mor dda iddynt am Dad.

Diolchwyd iddi gan y llywydd.

Cyflwynwyd anrheg a diolchwyd i Mr Jones am ei wasanaeth dros y blynyddoedd gan Lee Evans ar ran yr aelodau.

Diolchwyd i'r is-bwyllgor gan y Llywydd am eu gwaith yn ystod y flwyddyn lwyddiannus a gawsant.

Fe enwyd y rhain a diolchwyd iddynt am eu gwaith yn cynnal y gangen drwy'r blynyddoedd gan y cadeirydd presennol, Miss Menai Williams.